Motor & Cross 2023/24

Her kan eleverne prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport. Helt uden forudsætninger, lærer eleverne, hvordan man kører motocross. Vi opbygger selvtillid og de fysiske og mentale færdigheder op gennem øvelser, konkurrencer og opgaver.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Fysik/Kemi Idræt Matematik

Vi kommer SORT faglighed på MotoCross!

TEMADAG / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE

MX Skolen bruger MotoCross som det fælles tredje, til at nå det mål, vi i sammen med jer, sætter for aktiviteten. 

Hvad enten det drejer det sig om at skabe bedre trivsel i klassen, øge interessen for de sorte fag, styrke det personligt engagement, eller de mentale færdigheder, så har MX Skolen et forløb der vil skabe en positiv forandring i de unges liv. I samarbejde med jer, udarbejder vi et program der matcher de udfordringer jeres unge står i. 

Eleverne lærer, hvordan MX maskinen virker, og hvordan den vedligeholdes og klargøres. De lærer de grundlæggende køretekniske færdigheder på vores øvebane og efterfølgende på vores 1100 meter lange terrænbane med hop og drop, udfordrende sving og underlag, – kort sagt eleverne lærer alt det grundlæggende for at køre motocross.

Eksempler på forløb

 • Teambuilding for klasser der er udfordret på f.eks. samarbejdet, social trivsel eller andet der kan give disharmoni i klassen. Også mindre grupper af elever.
 • MX grundmodul 1+2, grundlæggende kursus i sikkerhed, MX maskinens opbygning og funktion, grundlæggende køreteknikker på øvebane.
 • MX freestyle & Tricks, køreteknik på balance og forhindringsbane.
 • MX Workshop Praktik, med særlig fokus på uddannelserne inden for mekanikerfaget. Eleverne prøver kræfter på et MC værksted. Fokuspunkt er det faglige arbejde og værksteds kendskab.
 • Cross & MX Workshop Girlz Unlimited, cross og skruekursus kun for piger.
 • Forløbene kan gennemføres som temadag, temauge, valgfag eller understøttende undervisning. Modulopbyggede forløb, hvor fokus kan lægges på MX køreteknik, motorteknik eller værksteds kendskab efter behov og opgave.

Formål

Formålet med aktiviteterne er at præsentere eleverne for motocross kørsel samt reparations- og vedligeholdelsesopgaver på MX maskinerne som det fælles tredje. Med dette som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle af de håndværksmæssige færdigheder, der er nødvendige for motocross sporten, vi vil drage paralleller til forskellige håndværksmæssige uddannelser. Eleverne kommer til at arbejde med MX maskinerne, foretage vedligeholdelse, reparationer og justeringer på motorer, bremser, kobling og stel. De vil få et grundlæggende kendskab til firetaktsmotoren,  forståelse for værkstedsarbejde, sikkerhed og personlige værnemidler mm.

At køre motocross er en fysisk og mentalt krævende sport, der konstant udfordrer udøveren. Vi starter fra bunden og lærer grundteknikkerne, og trin for trin bygger vi selvtilliden og de fysiske og mentale færdigheder op gennem øvelser, konkurrencer og opgaver.

Forventninger til skolen

 • Af erfaring anbefales et holds størrelse sat til at være max 10-12 elever. Højere elevtal kan, alt afhængig af aktiviteten,  aftales med koordinatoren.
 • Eleverne skal være selvtransporterende, eller skolen skal arrangere forældre- eller bustransport til/fra Crossbanen i Hvorup.
 • Af hensyn til sikkerhed på banen, skal mindst 1 lærer skal følge eleverne gennem forløbet.
 • Ung Aalborg stiller med 1 underviser/instruktør pr. hold.
 • Skolen har indhentet forældreaccept til elevernes deltagelse (findes på vores hjemmeside)

Appetizer til eleverne

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport, så har du chancen her. Helt uden forudsætninger, lærer du, hvordan du kører motocross (MX). Du lærer, hvordan MX maskinen virker, og hvordan den vedligeholdes og klargøres. Du lærer de grundlæggende køretekniske færdigheder på vores øvebane og efterfølgende på vores 1100 meter lange terrænbane med hop og drop, udfordrende sving og underlag, –  kort sagt du lærer alt det grundlæggende for at køre motocross.


Færdighedsmål

 • Færdigheder i anvendelse af de basale håndværktøjer inden for MC mekaniker branchen.
 • Færdigheder i anvendelsen af måleinstrumenter og relevante måleværktøjer.
 • Færdigheder i at arbejde efter anvisninger i instruktionsbøger og service manualer
 • Færdigheder i at kunne håndtere en crossmaskine sikkerhedsmæssigt og teknisk forsvarligt

Vidensmål

 • Viden om MX kørsel og de basale krav til fysik og motorik
 • Viden om sikkerhed på banen, brugen af personligt sikkerhedsudstyr
 • Viden om basal motorteknik, primært mindre firetaktsmotorer
 • Viden om at færdes i et værksted, kendskab til personlige værnemidler, miljø og sikkerhed i arbejdet

Kompetencemål

 • Kompetencer til at indgå i praksisfællesskaber
 • Kompetencer til at færdes i en værksteds kontekst
 • Kompetencer til at reflektere over sin adfærd og hvilken betydning denne kan have.
 • Kompetencer til at varetage mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver med brugen af de basale håndværktøjer inden for mekanikerfagene

Kontakt underviser

Booke dig ind på Motor & Cross 2023/24. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.