Musik 2024/25

Du kan bl.a. vælge mellem sangskrivning, lydproduktion, kor, rap og tekster, mm. Vi skræddersyer undervisningen til din klasse i samarbejde.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Dansk Fællesskab Musik Sprogfag

Valgfag, Temadag, Understøttende

Samarbejde, identitetsforståelse, kreativitet og skabende

I 2024/25 kan du vælge flere muligheder under kategorien “musik” til din klasse. Du kan bl.a. vælge mellem sangskrivning, lydproduktion, kor, rap og tekster, mm. Vi skræddersyer undervisningen til din klasse i samarbejde – afhængigt af din klasses interesser. Det kan både fungere som temadag, valgfag og/eller understøttende undervisning.

Musik kan bruges ind i undervisning på utallige måder. Det kan bruges som et fagligt værktøj til til eksempelvis sprog- og kulturforståelse samt som hjælp til udtale. Det kan bruges som led i arbejdet med præsentationsteknik eller som samarbejdsøvelse og klasse trivsel. Musikken er også et middel til at udtrykke sig kunstnerisk og/eller personligt. Og ikke mindst kan musikundervisning i sig selv booste trætte og uoplagte elever og give elever faglig viden. Afhængigt af hvad jeres behov er, skræddersyer vi musikundervisningen til netop din klasse, således eleverne får dét ud af det, som der er mest brug for.

Vigtigt omkring udstyr

UngAalborg stiller de fleste materialer til rådighed, men helt konkret afhænger det at hvad vi planlægger.

Forventninger/krav til skolen

Det er afhængigt af hvad vi planlægger

Relevante oplysninger

Vi holder et møde inden undervisningsstart, og taler om hvad I har brug for i jeres klasse. Her bygger vi forløbet op og aftaler ligeledes de praktiske detaljer om bl.a. lokation, varighed, mm.

 • Undervisning foregår som udgangspunkt på Stationen i Nørresundby..
 • Skolen står selv for transport til Stationen.

Appetizer til eleverne

Hvis du drømmer du om at slippe din indre musiker eller lyddesigner løs, så er dette lige noget for dig! Vi arbejder på en sjov og undersøgende måde, imens vi styrker vores musiske  evner. Her er der plads til store tanker og ideer, fejl og forbedring – kun fantasien sætter grænser.


Formål

 • Eleverne skal udvikle kompetencer og lyst til at bruge musik som udtryksmiddel.
 • Eleverne skal fremme deres indsigt i og glæde ved musik som kommunikationsform.
 • Eleverne skal gennem praksis udvikle deres forståelse af musik og de teknikker og udtryksformer, som er særlige i musikken.

Færdighedsmål

 • At kunne arbejde med det lydproduktionen, sangskrivning, kor, rap eller hvad end vi vælger som i musikfaget
 • At kunne udtrykke sig gennem musik
 • Færdigheder i specifikke teknikker indenfor musik
 • At kunne tage imod instruktioner i musik

Vidensmål

 • At kende forskellige genre og stilarter indenfor musik
 • At kende til kunstneriske processer inden for musik

Kompetencemål

 • At kunne skabe en kreativ udvikling og i den forbindelse tilegne sig kompetencer og viden om musik og kreativitet
 • At kunne være bevidst om at veksle mellem musikalske roller
 • At kunne udfolde sit eget potentiale
 • At kunne reflektere kreativt

Kontaktperson/ underviser

Book dig ind på Musik 2024/25. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt underviseren

Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så kontakt os derfor i god tid.

Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg.Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket

Send elevlister. Vigtigt inden holdstart...

Send elevlister inden holdstart. Undervisningen kan ikke starte før listerne er sendt.

Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Samarbejdsaftalen

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed - fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Foregår undervisningen i UngAalborg, er vi forberedte på at modtage jer og at I ved hvor og hvornår I skal møde.

Eleverne og forventninger

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.