Musik og teater 2022/23

Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Til sidst i forløbet opfører vi en forestilling.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Eleverne arbejder med og introduceres til musiske elementer og teatrets virkemidler med det formål at skabe et performanceudtryk. Der arbejdes, trænes og øves gennem leg, improvisationer og teknikker, således eleverne føler sig trygge i at skabe eget materiale til en performance. Vi arbejder hen imod en forestilling, som vi opfører sidst i forløbet.

Vigtigt omkring udstyr

Ung Aalborg står for materialer, rekvisitter og lign i de forskellige processer og forløb.

Forventninger/krav til skolen

Minimum 8 elever og højst 30.

Relevante oplysninger

Forløbet foregår på både Blok X og Stationen i Nørresundby. Forløbet som valgfag kan bygges op alt efter, hvad der giver mening i forhold til skolen.


Appetizer til eleverne

Kan du lide musik og teater? Og har du lyst til at stifte bekendtskab med teatrets og musikkens udtryksformer og virkemidler?  Så er dette hold noget for dig! Vi laver en musikteaterforestilling, som vi til sidst i forløbet opfører.


Formål

 • Eleverne skal udvikle kompetencer og lyst til at bruge drama og musik som udtryksmiddel. Eleverne skal fremme deres indsigt i og glæde ved musikteatrets særlige kommunikationsform og i samspillet mellem musik og teater .
 • Eleverne skal gennem praksis udvikle deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder.
 • Eleverne skal gennem praksis udvikle deres forståelse af den musikalske udtryksforms særlige performancesmæssige, timings og sociale muligheder.

Færdighedsmål

 • At kunne tage imod instruktioner
 • At kunne arbejde sammen om at skabe et fælles udtryk
 • Eleven kan udtrykke sig tydeligt fra en scene.
 • At kunne arbejde med produktionen og fremførelsen af egne sange
 • At kunne udtrykke sig gennem musik

Vidensmål

 • At kende til arbejdsområderne og processen omkring en performance
 • At kende teatrets virkemidler
 • At kende til arbejdsområderne og processen omkring en musikalsk optræden

Kompetencemål

 • Eleven opnår kompetencer i forhold til at arbejde i en kreativ proces og forståelse for denne proces
 • At kunne indgå i et scenisk fællesskab
 • Forståelse for kropssprog, stemmeføring og fortolkning

Kontakt

Hvis du vil booke dig ind på Musik og teater 2022/23

I samme kategori

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser, der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem følelser, tanker, krop og adfærd, herunder temaer som kreativitet, fællesskab, motivation, robusthed og kropslighed.

Sangskrivning 2022/23

Sangskrivning 2022/23

Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi bruger lydproduktionprogrammet GarageBand til at producere musikken til vores sangtekst.

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede ordblinde elever på at gå til eksamen, men som også sigter bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen.

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik handler om, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret.

Programmering i Unity3D 2022/23

Programmering i Unity3D 2022/23

På dette hold vil eleverne komme til at arbejde med programmering i Unity3D – et professionelt værktøj til spiludvikling.

Pige friluftsliv 2022/23

Pige friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Pige friluftsliv som temadag/forløb med fokus på relationerne og det sociale fællesskab i pigegruppen, gennem UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter.
Friluftsskolens aktiviteter består af klatring, lejrliv, vandring og forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Valgfag 30 timer / Max være 20 elever + 2 lærer. UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Kunst og Streetart 2022/23

Kunst og Streetart 2022/23

Her får eleverne mulighed for at dyrke deres indre kunstner, når vi gennem forskellige teknikker arbejder med kunsten. I fællesskab hjælper vi hinanden og arbejder kreativt med både klassisk blyantstegning, akryl på lærred, collage og streetart.

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de fagfaglige fag i folkeskolen.

Friluftsliv 2022/23

Friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Food Maker 2022/23

Food Maker 2022/23

I dette forløb får eleverne mulighed for at lære, hvordan de skaber bedre måltidsvaner for sig selv eller vennerne?

Filmproduktion 2022/23

Filmproduktion 2022/23

Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt perspektiv.

Drama som valgfag 2022/23

Drama som valgfag 2022/23

På drama som valgfag udfolder vi kreativiteten gennem krop og leg. Vi arbejder med udtryksformer, teatrets virkemidler, karakterer og ikke mindst modet til at stå på en scene i et kunstnerisk udtryk.

Digital tegning 2022/23

Digital tegning 2022/23

Eleverne får kendskab til at arbejde med programmet Procreate, hvor vi sammen gennemgår forskellige tegneteknikker. Teknikker og metoder som gør sig gældende, når vi tegner digitalt på IPad eller Tablet. Eleverne får mulighed for at lave deres egen plakat, som kan udstilles på skolerne.

Cross & MX Workshop 2022-23

Cross & MX Workshop 2022-23

Her kan eleverne prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport. Helt uden forudsætninger, lærer eleverne, hvordan man kører motocross (MX).

Bæredygtigt design 2022/23

Bæredygtigt design 2022/23

Her får eleverne mulighed for at afprøve forskellige designteknikker inden for bæredygtighed. Vi arbejder med forskellige designteknikker og metoder, der sikrer et stærkt og gennemarbejdet design.

eSport 2022/23

eSport 2022/23

Esport handler ikke kun om at spille computerspil. Det handler også om at lære at arbejde sammen, lægge strategier og reflektere over egne evner…

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.