Vi har fokus på naturoplevelser langs den danske å.  Vi skal bl. a. sejle i kano. 

Tilmeld Naturoplevelser

Holdnummer 8406

Max 22 tilmeldinger

Sted Vestbjerg Skole

Tid 25/5 kl. 7.00 – ca. 20.00.
Michael Hansen, Gorm Skak Mikkelsen og Karin Keller er med.

Tilmeldingsfrist: 23. Mai 2019 10:00

Startdato

Slutdato

Alder fra 12år til 20år

Pris Deltagelse er gratis

Tilmeld