Pige friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Pige friluftsliv som temadag/forløb med fokus på relationerne og det sociale fællesskab i pigegruppen, gennem UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af klatring, lejrliv, vandring og forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Når du vælger Pige friluftsliv som temaforløb, vil du opleve nære relationer og et styrket social fællesskab i pigegruppen, hvor du vil stifte bekendtskab med nye sider af dig selv og de andre piger, både fysisk og mentalt. Der vil være mulighed for at få et indblik i friluftslivets mange grene og deres fordele, som vil være grobund for højt adrenalin, grin og særlige øjeblikke med hinanden.

Friluftsskolens aktiviteter er et spændende og inspirerende supplement til undervisningen i udskolingen, og tilbuddet handler om alternative aktiviteter, hvor overskriften er Friluftsliv og fokuset er relationer, nærvær og et styrket fællesskab. Friluftsliv for piger, er et forløb hvor der er særligt fokus på pigegruppen og giver mulighed for læring og nye syn gennem tiden i naturen.

Undervisningen bliver tilrettelagt i samarbejde med læreren, og kan være fra minimum 3 timers forløb, dagsforløb til en overnatning. Undervisningen foregår med udgangspunkt fra jeres skole, men nogle aktiviteter skal udføres på UngAalborgs lokaliteter.

Udgangspunktet er at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. hold. Hvert hold kan max. bestå af 16 elever.

Vigtigt omkring udstyr

UngAalborg står for udstyr i forbindelse aktiviteter, herunder våddragter, redningsveste, og klatreudstyr. Eleverne skal selv sørge for tøj samt fodtøj  efter vejret og aktivitet, madpakke og drikkedunk samt rygsæk.

Forventninger til skolen

 • Max 16 elever på holdet.
  Det er skolens ansvar at samle eleverne til undervisningen og informere ud til eleverne + forældre om den givne aktivitet eller sende hele undervisningsplanen ud.

Formål

 • At eleverne opnår viden, færdigheder og kompetencer indenfor natur, sundhed og bevægelse individuelt og i samspil med andre
 • At eleverne får nogle positive oplevelser i relation med andre unge – og hermed får styrket selvværd, selvtillid og motivation
 • At eleverne lærer om samspil og fællesskab, og derved kan løse konflikter og styrke relationerne

Færdighedsmål

 • Eleverne opnår færdigheder i forhold til naturen og de konkrete aktiviteter, som udvikler deres kompetencer inden for friluftsliv.
 • Eleverne udvikler færdigheder i forhold til kommunikation, motorik og relationer med andre unge.
 • Eleverne udvikler evner til at deltage i forskellige friluftsaktiviteter på forskellige niveauer.

Vidensmål

 • Eleverne opnår viden om at færdes og agere i naturen på en hensigtsmæssig måde.
 • Eleverne får forståelse for samspillet mellem mennesket og naturen.

Kompetencemål

 • Bliver i stand til at udføre aktiviteterne i samspil med naturen og andre mennesker
 • Eleverne bliver i stand til at overføre det lærte til deres dagligdag

Kontakt

Hvis du vil booke dig ind på Pige friluftsliv 2022/23

I samme kategori

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet 2022/23

Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser, der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem følelser, tanker, krop og adfærd, herunder temaer som kreativitet, fællesskab, motivation, robusthed og kropslighed.

Sangskrivning 2022/23

Sangskrivning 2022/23

Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi bruger lydproduktionprogrammet GarageBand til at producere musikken til vores sangtekst.

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

Eksamensforberedelse for ordblinde 2022/23

GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede ordblinde elever på at gå til eksamen, men som også sigter bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen.

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik handler om, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret.

Programmering i Unity3D 2022/23

Programmering i Unity3D 2022/23

På dette hold vil eleverne komme til at arbejde med programmering i Unity3D – et professionelt værktøj til spiludvikling.

Musik og teater 2022/23

Musik og teater 2022/23

Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Til sidst i forløbet opfører vi en forestilling.

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Sail Training på skibet LOA 2022/23

Valgfag 30 timer / Max være 20 elever + 2 lærer. UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Kunst og Streetart 2022/23

Kunst og Streetart 2022/23

Her får eleverne mulighed for at dyrke deres indre kunstner, når vi gennem forskellige teknikker arbejder med kunsten. I fællesskab hjælper vi hinanden og arbejder kreativt med både klassisk blyantstegning, akryl på lærred, collage og streetart.

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Gi’ faget krop – og et udtryk 2022/23

Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de fagfaglige fag i folkeskolen.

Friluftsliv 2022/23

Friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Food Maker 2022/23

Food Maker 2022/23

I dette forløb får eleverne mulighed for at lære, hvordan de skaber bedre måltidsvaner for sig selv eller vennerne?

Filmproduktion 2022/23

Filmproduktion 2022/23

Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt perspektiv.

Drama som valgfag 2022/23

Drama som valgfag 2022/23

På drama som valgfag udfolder vi kreativiteten gennem krop og leg. Vi arbejder med udtryksformer, teatrets virkemidler, karakterer og ikke mindst modet til at stå på en scene i et kunstnerisk udtryk.

Digital tegning 2022/23

Digital tegning 2022/23

Eleverne får kendskab til at arbejde med programmet Procreate, hvor vi sammen gennemgår forskellige tegneteknikker. Teknikker og metoder som gør sig gældende, når vi tegner digitalt på IPad eller Tablet. Eleverne får mulighed for at lave deres egen plakat, som kan udstilles på skolerne.

Cross & MX Workshop 2022-23

Cross & MX Workshop 2022-23

Her kan eleverne prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport. Helt uden forudsætninger, lærer eleverne, hvordan man kører motocross (MX).

Bæredygtigt design 2022/23

Bæredygtigt design 2022/23

Her får eleverne mulighed for at afprøve forskellige designteknikker inden for bæredygtighed. Vi arbejder med forskellige designteknikker og metoder, der sikrer et stærkt og gennemarbejdet design.

eSport 2022/23

eSport 2022/23

Esport handler ikke kun om at spille computerspil. Det handler også om at lære at arbejde sammen, lægge strategier og reflektere over egne evner…

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.