Pige friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Pige friluftsliv som temadag/forløb med fokus på relationerne og det sociale fællesskab i pigegruppen, gennem UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af klatring, lejrliv, vandring og forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:

Når du vælger Pige friluftsliv som temaforløb, vil du opleve nære relationer og et styrket social fællesskab i pigegruppen, hvor du vil stifte bekendtskab med nye sider af dig selv og de andre piger, både fysisk og mentalt. Der vil være mulighed for at få et indblik i friluftslivets mange grene og deres fordele, som vil være grobund for højt adrenalin, grin og særlige øjeblikke med hinanden.

Friluftsskolens aktiviteter er et spændende og inspirerende supplement til undervisningen i udskolingen, og tilbuddet handler om alternative aktiviteter, hvor overskriften er Friluftsliv og fokuset er relationer, nærvær og et styrket fællesskab. Friluftsliv for piger, er et forløb hvor der er særligt fokus på pigegruppen og giver mulighed for læring og nye syn gennem tiden i naturen.

Undervisningen bliver tilrettelagt i samarbejde med læreren, og kan være fra minimum 3 timers forløb, dagsforløb til en overnatning. Undervisningen foregår med udgangspunkt fra jeres skole, men nogle aktiviteter skal udføres på UngAalborgs lokaliteter.

Udgangspunktet er at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. hold. Hvert hold kan max. bestå af 16 elever.

Vigtigt omkring udstyr

UngAalborg står for udstyr i forbindelse aktiviteter, herunder våddragter, redningsveste, og klatreudstyr. Eleverne skal selv sørge for tøj samt fodtøj  efter vejret og aktivitet, madpakke og drikkedunk samt rygsæk.

Forventninger til skolen

 • Max 16 elever på holdet.
  Det er skolens ansvar at samle eleverne til undervisningen og informere ud til eleverne + forældre om den givne aktivitet eller sende hele undervisningsplanen ud.

Formål

 • At eleverne opnår viden, færdigheder og kompetencer indenfor natur, sundhed og bevægelse individuelt og i samspil med andre
 • At eleverne får nogle positive oplevelser i relation med andre unge – og hermed får styrket selvværd, selvtillid og motivation
 • At eleverne lærer om samspil og fællesskab, og derved kan løse konflikter og styrke relationerne

Færdighedsmål

 • Eleverne opnår færdigheder i forhold til naturen og de konkrete aktiviteter, som udvikler deres kompetencer inden for friluftsliv.
 • Eleverne udvikler færdigheder i forhold til kommunikation, motorik og relationer med andre unge.
 • Eleverne udvikler evner til at deltage i forskellige friluftsaktiviteter på forskellige niveauer.

Vidensmål

 • Eleverne opnår viden om at færdes og agere i naturen på en hensigtsmæssig måde.
 • Eleverne får forståelse for samspillet mellem mennesket og naturen.

Kompetencemål

 • Bliver i stand til at udføre aktiviteterne i samspil med naturen og andre mennesker
 • Eleverne bliver i stand til at overføre det lærte til deres dagligdag

Kontakt underviser

Booke dig ind på Pige friluftsliv 2022/23. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.