Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik handler om, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:

Der er store krav til os, når vi skal præsentere noget for andre. Mange bliver nervøse og tror på forhånd, at det vil gå galt. På dette kursus vil vi arbejde med glæden ved at stå foran andre og formidle emner, vi brænder for og dyrke det at have noget på hjerte. Eleverne bliver trænet i at stå foran andre, at præsentere levende og frit, og der arbejdes med de hæmmende tanker bag nervøsitet og præstationsangst.

Vigtigt omkring udstyr

Ung Aalborg står for materialer i forbindelse med forløbet

Forventninger/krav til skolen

 • Hvis undervisningen foregår på skolen, stilles et almindeligt klasselokale til rådighed med adgang til computer, whiteboard og lyd.
 • Alternativt kan undervisningen foregå på Blok X, Karolinelund.
 • Hvis forløbet er som en temadag/understøttende: Klassens lærer deltager som udgangspunkt på lige fod med eleverne i undervisningen. Læreren går foran, er rollemodel og skaber det gode eksempel.

Relevante oplysninger

Forløbet kan sættes sammen, så det passer ind i skolens hverdag.


Appetizer til eleverne

Præsentationsteknik er for dig, der gerne vil arbejde med at blive bedre til at stå foran klassen og præsentere et emne, et stykke arbejde eller et projekt med viden om krop, udtryk, stemmeføring samt en bevidsthed om, hvad der virker til at udføre en god præstation.


Formål

 • At styrke den personlige gennemslagskraft ved at træne retorik og kommunikative kompetencer.

Færdighedsmål

 • At kunne lave en god præsentation
 • At kunne kontrollere sin nervøsitet
 • At kunne bruge sit kropssprog bevidst, når man skal lave en god præsentation

Vidensmål

 • Viden om virkemidler, når vi står over for andre
 • Viden om begrebet præstationsangst og forståelse for bagvedliggende mekanismer

Kompetencemål

 • At finde glæde og virkelyst ved at formidle
 • At anerkende sig selv og andre
 • At kunne håndtere nervøsitet
 • Forståelse for kropssprog og stemmeføring
 • At kunne være nærværende

Kontakt underviser

Booke dig ind på Præsentationsteknik 2022/23. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.