TEMADAG | Det er vigtigt for ens trivsel at holde sig mentalt sund. Såvel som fysisk sundhed, kan øget fokus på mental sundhed øge vores livskvalitet og afhjælpe stress og mistrivsel. Derfor ser vi det som en naturlig del af UngAalborg, at sætte fokus på mental sundhed og trivsel for unge.

Mental sundhed handler om krop, tanker og følelser – som har gensidig indflydelse på hinanden. 

Læringsmål

  • At leverne opnår færdigheder til at handle på egen eller andres mistrivsel
  • At eleverne tilegner sig viden om de mest almindelige psykiske sygdomme
  • At elevene tilegner sig handlekompetencer i forbindelse med at kunne tale om svære tanker og følelser

Kontakt

Kontakt

Wilma Walther Hansen
ww-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 16