VALGFAG | Psykologi som valgfag handler om at få indsigt i de følelser, der opleves som ung, og hvordan disse kan beskrives ud fra psykologien, som er læren om jeg’et, og de tanker, som den unge gør sig i forhold til identitet og roller. Vi arbejder kreativt med plakater, fysisk med yoga samt teoretisk og praktisk med de mest ungdomsrelevante emner indenfor psykologien.

Formålet med psykologi som valgfag er at lære om de følelser, som du oplever som ung/ menneske, og hvordan disse kan beskrives ud fra psykologien, som er læren om mennesket, og hvordan vi tænker og opfører os i forskellige situationer. Hvorfor lyver vi for at opnå eller undgå ting, eller hvorfor er nogle personer vilde med edderkopper og andre begynder at skrige ved bare synet af en lille edderkop på væggen?
Kan du lide at tænke over dine egne tanker, drømmer om at uddanne dig indenfor fag, der arbejder med mennesker eller har du bare mod på at prøve noget nyt og måske opdage nye sider af dig selv, så meld dig til valgfaget psykologi.

UngAalborg tilbyder psykologi som valgfag. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen.
Hensigten med psykologi som valgfag er, at præsentere psykologi som videnskab, og hvordan det har relevans i de unges hverdag.
Ambitionen er, at eleverne opnår et kendskab til psykologi, som de umiddelbart ikke kender el-ler kun kender lidt til.
Eksempel på forløb (30 timer) med valgfaget psykologi:
9. klasse i overbygningen har i 12 uger 2,5 timer pr. uge med valgfaget psykologi.

Eksempel på indhold

 • Historik Psykologi med fokus på vigtigste teoretikere
 • Perceptionspsykologi, -forventninges glæde og kraft
 • Personlighedspsykologi, psykiske lidelser og forsvarsmekanismer
 • Positiv psykologi med styrketest og kreativ øvelse med lykkekunstplakater
 • Fordybelsestimer psykologisk emne
 • Fremlægning af psykologisk emne med fokus på præstationsteknik
 • Gruppepsykologi med praktiske samarbejdsøvelser
 • Mulighed for støtte til de elever, som skriver valgfagsprojekt i psykologi

Relevante oplysninger

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse.
Undervisningens varighed er minimum 2,5 time og elevantal er optimalt max 20 elever.

Formål

 • At fremme selvindsigt og læring indenfor psykologi
 • At eleverne får en forståelse for nye, alternative tankesæt omkring deres jeg
 • At eleverne på ”hjemmebane” får mulighed for at afprøve psykologiske refleksioner og øvelser i praksis
 • At eleverne får nogle positive fællesoplevelser
 • At eleverne via indsigt i egen trivsel kan fremme den generelle læring og trivsel

Færdighedsmål

 • At foretage simple refleksioner i forhold til de givne aktiviteter
 • Udvikling af egen indsigt i adfærd
 • Indsigt i gældende teoretikere indenfor psykologi
 • Udvikling af kompetencer i relation til psykologi

Vidensmål

 • Praktisk og teoretisk viden om psykologi
 • Forståelse for egne tankesæt
 • Viden både praktisk og teoretisk i relation til den eller de pågældende undervisningsaktiviteter
 • Eleven får forståelse af samspillet mellem teori og praksis i psykologi med udgangspunkt i egne følelser og oplevelser.

Kompetencemål

 • Evner til at forstå egne tanker og relatere dette til psykologien
 • Eleven udvikler relationskompetencer i forhold til gruppen/holdet/klassen

Kontakt

Kontakt

Wilma Walther Hansen
ww-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 16