TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at få besøg af UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents for at give jeres elever indblik i andre unges liv. I får med denne temadag besøg af Change Agents Rollemodellerne, som alle er unge, der møder eller har mødt større udfordringer i deres liv. Denne temadag tager udgangspunkt i Rollemodellernes eget liv og sætter livet som ung i dag i perspektiv.

Hvad er en Change Agent Rollemodel?

 • En Rollemodel er en rigtig levende person, man kan bruge som forbillede – én man kan lærer noget af
 • Rollemodellen viser med sit eget eksempel, hvordan du kan prøve at møde verden og overkomme selv store udfordringer
 • Rollemodellerne yder råd og vejledning og fortæller om deres personlige erfaringer med opvækst, uddannelse, arbejde og den udfordring, det kan være at finde den rigtige uddannelse

Formål med temadagen

 • at fremme elevens forståelse for andre unges udfordringer, målsætninger og liv
 • at inspirere og motiverer eleven i egne valg
 • at eleven får mulighed for at stille spørgsmål til andre unge

Færdighedsmål

 • at eleven i højere grad kan lytte og blive inspireret af andre unge
 • at eleven kan indgå i en samtale om livets udfordringer og kan stille personlige spørgsmål på en ordentlig måde

Vidensmål

 • at eleven får indblik i, hvordan andre unge lever deres liv
 • at eleven bliver bevidst om de udfordringer, som nogle unge møder
 • at eleven opnår forståelse for, at alle møder udfordringer gennem livet

Kompetencemål

 • at eleven i højere grad bliver i stand til at reflektere over egne valg og over hvordan eleven selv møder udfordringer

Omfang og forventninger

Temadagen er et oplæg + spørgsmål, som tager ca. 2 timer, alt efter hvor mange spørgsmål klassen eller skolen har. UngAalborg stiller med 2-3 unge samt en voksen pr. temadag.

Kontakt

Anne Juel Larsen
ajl-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 23