Valgfag 30 timer | UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Hvis man vælger dette valgfag vil man, som elev og gruppe, indgå i et fællesskab hvor ingen kan undværes. Der vil være mulighed for personlig udvikling samtidig med en unik oplevelse sammen med ens gruppe/klasse. Man vi stifte bekendtskab med nye sider af sig selv. Der vil være sus i håret, mærke blodet pumpe og uforglemmelige øjeblikke sammen med ens kammerater. (sammenfatning af udtalelse fra elev)

Undervisningen vil foregå i andre og alternative rammer end normalt, desuden vil der være mulighed for at inddrage relevant undervisningsmateriale. Valgfaget er på 30 timer og vil indeholde en sejlads på Limfjorden.

Inden turen på limfjorden påbegyndes, vil der være undervisning på LOAs værft som vil være obligatorisk for at kunne deltage. Desuden vil der være et obligatorisk møde mellem forælder, elever og LOAs besætning senest to uger inden afgang. Mødet vil foregå på LOAs værft i Nørresundby. Under turen vil der være kulturelle indslag ved anløb i udvalgte havne langs Limfjorden. Desuden vil forløbet indeholde en primitiv overnatning på land. Som skole skal i stille med 1-2 lærer under selve sejladsen på Limfjorden.

UngAalborg og LOA stiller resten af besætningen.

Livet ombord

LOA’s gaster inddeles i vagthold, der på skift sejler skibet, klarer forplejning, tager sig af daglig rengøring og slapper af .

Det er ikke LOA’s besætning , der alene , udfører de forskellige opgaver om bord. Alle skal hjælpe til, for at opgaverne bliver løst, og en sejlads med LOA er således ikke en afslappende ferie, hvor andre passer én op hele tiden – men derimod en aktiv oplevelse hvor man arbejder sammen i et positivt fællesskab, for at opgaverne bliver løst bedst muligt.

Rammer 2020

 • Uge 38 
 • Klasse (op til 20 elever)
 • 1-2 lærer (betinget af antallet af elever)
 • 1 UngAalborg repræsentant
 • 9 LOA besætninger

Formål

 • At eleverne opnår viden, færdigheder og kompetencer indenfor sejlads, natur, håndværk og samfundsfag individuelt og i samspil med andre
 • At eleverne får nogle positive oplevelser i relation med andre unge – og hermed får styrket selvværd, selvtillid og motivation.

Vidensmål

 • Eleverne op viden vedr. sejlads med træskib i lokalområdet
 • Eleverne får forståelse for sammenspillet med mennesket og naturen
 • Eleverne vil opnå viden om lokalhistorie og samfundsrelevante historik

Færdighedsmål

 • Eleverne opnår færdigheder i forhold til naturen og de konkrete aktiviteter, som udvikler deres kompetencer indenfor sejlads og friluftsliv.
 • Eleverne udvikler færdigheder i forhold til kommunikation, motorik og relationer med andre unge.
 • Eleverne udvikler evner til at deltage i sejladser og friluftsaktiviteter på forskellige niveauer.
 • Kompetencer
 • Bliver i stand til at udføre aktiviteterne i samspil naturen og andre mennesker
 • Eleverne bliver i stand til at overføre det lærte til deres dagligdag.

Kontakt

Torben Jespersen Nielsen
E-mail: toni-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 13