Sail Training (LOA)

Valgfag 30 timer | UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Hvis man vælger dette valgfag vil man, som elev og gruppe, indgå i et fællesskab hvor ingen kan undværes. Der vil være mulighed for personlig udvikling samtidig med en unik oplevelse sammen med ens gruppe/klasse. Man vi stifte bekendtskab med nye sider af sig selv. Der vil være sus i håret, mærke blodet pumpe og uforglemmelige øjeblikke sammen med ens kammerater. (sammenfatning af udtalelse fra elev)

Undervisningen vil foregå i andre og alternative rammer end normalt, desuden vil der være mulighed for at inddrage relevant undervisningsmateriale. Valgfaget er på 30 timer og vil indeholde en sejlads på Limfjorden.

Inden turen på limfjorden påbegyndes, vil der være undervisning på LOAs værft som vil være obligatorisk for at kunne deltage. Desuden vil der være et obligatorisk møde mellem forælder, elever og LOAs besætning senest to uger inden afgang. Mødet vil foregå på LOAs værft i Nørresundby. Under turen vil der være kulturelle indslag ved anløb i udvalgte havne langs Limfjorden. Desuden vil forløbet indeholde en primitiv overnatning på land. Som skole skal i stille med 1-2 lærer under selve sejladsen på Limfjorden.

UngAalborg og LOA stiller resten af besætningen.

Livet ombord

LOA’s gaster inddeles i vagthold, der på skift sejler skibet, klarer forplejning, tager sig af daglig rengøring og slapper af .

Det er ikke LOA’s besætning , der alene , udfører de forskellige opgaver om bord. Alle skal hjælpe til, for at opgaverne bliver løst, og en sejlads med LOA er således ikke en afslappende ferie, hvor andre passer én op hele tiden – men derimod en aktiv oplevelse hvor man arbejder sammen i et positivt fællesskab, for at opgaverne bliver løst bedst muligt.

Rammer 2022

 • Uge 21 og 38
 • Klasse (op til 20 elever)
 • 1-2 lærer (betinget af antallet af elever)
 • 1 UngAalborg repræsentant
 • 9 LOA besætninger

Formål

 • At eleverne opnår viden, færdigheder og kompetencer indenfor sejlads, natur, håndværk og samfundsfag individuelt og i samspil med andre
 • At eleverne får nogle positive oplevelser i relation med andre unge – og hermed får styrket selvværd, selvtillid og motivation.

Vidensmål

 • Eleverne op viden vedr. sejlads med træskib i lokalområdet
 • Eleverne får forståelse for sammenspillet med mennesket og naturen
 • Eleverne vil opnå viden om lokalhistorie og samfundsrelevante historik

Færdighedsmål

 • Eleverne opnår færdigheder i forhold til naturen og de konkrete aktiviteter, som udvikler deres kompetencer indenfor sejlads og friluftsliv.
 • Eleverne udvikler færdigheder i forhold til kommunikation, motorik og relationer med andre unge.
 • Eleverne udvikler evner til at deltage i sejladser og friluftsaktiviteter på forskellige niveauer.
 • Kompetencer
 • Bliver i stand til at udføre aktiviteterne i samspil naturen og andre mennesker
 • Eleverne bliver i stand til at overføre det lærte til deres dagligdag.

Kontakt

Mikael Krabbe
mkr-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 12

Mere i samme kategori

Sangskrivning

Sangskrivning

VALGFAG/TEMAFORLØB Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi starter helt fra bunden i sangskrivningens første faser, og arbejder løbende med melodiske, harmoniske og tekstlige virkemidler. Når vi har...

Rytmisk kor

Rytmisk kor

VALGFAG/TEMA Vi synger sammen, griner sammen og lærer sammen at styrke fællesskabet ved at give noget af os selv til hinanden. Vi får et større kendskab til musikstile og genre, og lærer om sangteknikker, at synge flerstemmigt samt om dét at stå på en scene og...

Musik og teater

Musik og teater

TEMAUGE/TEMADAGE/VALGFAG Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Eleverne arbejder med og introduceres til musiske elementer og teatrets virkemidler med det formål at skabe et performanceudtryk. Der arbejdes, trænes og øves gennem...

MediaLab

MediaLab

MediaLab - En kreativ legeplads med digitale medier VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG / TEMAUGE Eleverne skal i MediaLab udvikle kompetencer til at kunne producere og analysere sociale og personlige medieudtryk, herunder digitale billeder, video og grafik. Eleverne...

eSport

eSport

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE For at blive esports spiller kræver det mere end bare at kunne lide at spille et spil. Max 10 elever pr. forløb. Undervisningen foregår på Stationen i Nørresundby. Forløb kan laves som temadage over nogle uger eller én...

Filmproduktion

Filmproduktion

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG / TEMAUGE  Udfold din kreativitet gennem levende billeder Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt...

Cross & MX Workshop

Cross & MX Workshop

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE Max 14 elever pr. forløb/hold. Eksempler på forløb Teambuilding for klasser der er udfordret på f.eks. samarbejdet, social trivsel eller andet der kan give disharmoni i klassen. Også mindre grupper af elever. MX Workshop...

Spansk som valgfag

Spansk som valgfag

VALGFAG | Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.

Præsentationsteknik

Præsentationsteknik

VALGFAG / TEMADAG | Der er store krav til os når vi skal præsentere noget for andre. Mange bliver nervøse og tror på forhånd at det vil gå galt.

Friluftsliv

Friluftsliv

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand up paddleboard.

Drama

Drama

VALGFAG : Eleverne arbejder med teater gennem både manuskriptarbejde, improvisationer og øvelser. Der trænes med henblik på, at eleven bliver i stand til at skabe troværdige karakterer på scenen i overensstemmelse med genre og udtryk.