Sail Training på skibet LOA 2022/23

Valgfag 30 timer / Max være 20 elever + 2 lærer. UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

OBS! Valgfaget er på 30 timer og vil indeholde en uges sejlads på Limfjorden. Der kan max være 20 elever + 2 lærer på skibet.

 

Undervisningen vil foregå i andre og alternative rammer på et skib, desuden vil der være mulighed for at inddrage relevant undervisningsmateriale.

Inden turen på limfjorden påbegyndes, vil der være undervisning på LOAs værft som vil være obligatorisk for at kunne deltage.

Desuden vil der være et obligatorisk møde mellem forælder, elever og LOAs besætning senest to uger inden afgang. Mødet vil foregå på LOAs værft i Nørresundby. Under turen vil der være kulturelle/historiske indslag ved anløb i udvalgte havne langs Limfjorden. Desuden vil forløbet indeholde en primitiv overnatning på land.

Som skole skal I stille med 1-2 lærere under selve sejladsen på Limfjorden. UngAalborg og LOA stiller med resten af besætningen.

Livet ombord

LOA’s gaster(eleverne) bliver inddelt i vagthold, der på skift sejler skibet, klarer forplejning, tager sig af daglig rengøring og meget meget mere.

Det er ikke LOA’s besætning, der alene udfører de forskellige opgaver om bord. Eleverne skal indgå i sejladsen, og der vil være fuld program kl. 8-21 alle dage med særligt fokus på fællesskaber, samarbejdet og personlig udvikling.

UngAalborg har samarbejdet med LOA siden 2013 og med mere end 15 sejladser med skoleklasser er vores klare erfaring entydig, at denne uge kan flytte en hel klasse i en positiv retning og give minder for livet.

Vigtigt omkring udstyr

UngAalborg og LOA står for udstyr og proviantering hele ugen. Eleverne skal selv stå for personlig udstyr samt sovepose og liggeunderlag.

Forventninger til skolen

Der kan max være 20 elever + 2 lærer på skibet. De øvrige pladser tilfalder LOAs besætning og Ungaalborg.
Der er en gensidig forventning til, at lærerne deltager på lige fod med eleverne, går først og er rollemodel for den gode tur og oplevelse. Det er lærernes opgave at varetage pædagogiske opgaver omkring eleverne. DETTE kan ikke afviges.

Relevante oplysninger

Forløbet foregår på skibet hele ugen. Vi overnatter på skibet i køjer med en enkel overnatning i det fri på Fur. Informationsmødet er på værftet LOA i Nørresundby samt rundvisning på skibet.


Formål

  • At eleverne opnår viden, færdigheder og kompetencer indenfor sejlads, natur, håndværk og samfundsfag individuelt og i samspil med andre
  • At eleverne får nogle positive oplevelser i relation med andre unge – og hermed får styrket selvværd, selvtillid og motivation.

Færdighedsmål

  • Eleverne opnår færdigheder i forhold til naturen og de konkrete aktiviteter, som udvikler deres kompetencer indenfor sejlads og friluftsliv.
  • Eleverne udvikler færdigheder i forhold til kommunikation, motorik og relationer med andre unge.
  • Eleverne udvikler evner til at deltage i sejladser og friluftsaktiviteter på forskellige niveauer.

Kompetencemål

  • Bliver i stand til at udføre aktiviteterne i samspil naturen og andre mennesker
  • Eleverne bliver i stand til at overføre det lærte til deres dagligdag.

Vidensmål

  • Eleverne op viden vedr. sejlads med træskib i lokalområdet
  • Eleverne får forståelse for sammenspillet med mennesket og naturen
  • Eleverne vil opnå viden om lokalhistorie og samfundsrelevante historik

Kontakt

Hvis du vil booke dig ind på Sail Training på skibet LOA 2022/23

I samme kategori

Sangskrivning 2022/23

Sangskrivning 2022/23

Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi bruger lydproduktionprogrammet GarageBand til at producere musikken til vores sangtekst.

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik 2022/23

Præsentationsteknik handler om, hvordan vi bliver bedre til at stå over for andre, når vi skal præsentere et stykke arbejde, et projekt eller andet. Det handler om bevidstheden om, hvilke mekanismer, der går igang kropsligt, når vi står foran andre og kan mærke, hvordan vi kropsligt og mentalt kan blive udfordret.

Programmering i Unity3D 2022/23

Programmering i Unity3D 2022/23

På dette hold vil eleverne komme til at arbejde med programmering i Unity3D – et professionelt værktøj til spiludvikling.

Pige friluftsliv 2022/23

Pige friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Pige friluftsliv som temadag/forløb med fokus på relationerne og det sociale fællesskab i pigegruppen, gennem UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter.
Friluftsskolens aktiviteter består af klatring, lejrliv, vandring og forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Musik og teater 2022/23

Musik og teater 2022/23

Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Til sidst i forløbet opfører vi en forestilling.

Kunst og Streetart 2022/23

Kunst og Streetart 2022/23

Her får eleverne mulighed for at dyrke deres indre kunstner, når vi gennem forskellige teknikker arbejder med kunsten. I fællesskab hjælper vi hinanden og arbejder kreativt med både klassisk blyantstegning, akryl på lærred, collage og streetart.

Friluftsliv 2022/23

Friluftsliv 2022/23

UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand-up paddleboard.

Food Maker 2022/23

Food Maker 2022/23

I dette forløb får eleverne mulighed for at lære, hvordan de skaber bedre måltidsvaner for sig selv eller vennerne?

Filmproduktion 2022/23

Filmproduktion 2022/23

Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt perspektiv.

Drama som valgfag 2022/23

Drama som valgfag 2022/23

På drama som valgfag udfolder vi kreativiteten gennem krop og leg. Vi arbejder med udtryksformer, teatrets virkemidler, karakterer og ikke mindst modet til at stå på en scene i et kunstnerisk udtryk.

Digital tegning 2022/23

Digital tegning 2022/23

Eleverne får kendskab til at arbejde med programmet Procreate, hvor vi sammen gennemgår forskellige tegneteknikker. Teknikker og metoder som gør sig gældende, når vi tegner digitalt på IPad eller Tablet. Eleverne får mulighed for at lave deres egen plakat, som kan udstilles på skolerne.

Cross & MX Workshop 2022-23

Cross & MX Workshop 2022-23

Her kan eleverne prøve kræfter med en spændende og fysisk og mentalt udfordrende motorsport. Helt uden forudsætninger, lærer eleverne, hvordan man kører motocross (MX).

Bæredygtigt design 2022/23

Bæredygtigt design 2022/23

Her får eleverne mulighed for at afprøve forskellige designteknikker inden for bæredygtighed. Vi arbejder med forskellige designteknikker og metoder, der sikrer et stærkt og gennemarbejdet design.

eSport 2022/23

eSport 2022/23

Esport handler ikke kun om at spille computerspil. Det handler også om at lære at arbejde sammen, lægge strategier og reflektere over egne evner…

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk som valgfag 2022/23

Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.