Dette er et af UngAalborgs talenthold for elever i 9. og 10. klasse. Du kan kun tilmelde dig holdet efter forudgående aftale med din lærer.

 • Holdnummer: 0209R
 • Hold for 20 elever
 • 16 lektioner af 105 minutters varighed
 • Tirsdage kl. 14.15-16.00
 • Uge 34 til 50, 2019

Synes du science er spændene, og vil du gerne lære mere om, hvad matematik, fysik og kemi kan bruges til, og hvordan fagene ser ud i gymnasiet?

Kort beskrivelse

Med udgangspunkt i fagene matematik, fysik og kemi arbejdes der med følgende emner:

Rette linjer og skæring mellem linjer – Kosmisk zoom og hvorfor findes der ikke kæmper? – Kan man smage forskel? – Statistiske tests – Lys og bølger: Bohrs atommodel, flammefarver og stofidentifikation – Sukkerindhold i sodavand og farvestoffer – Konspirationsteori og månelandinger – Drivhusgasser

Mange af emnerne har eleverne også berørt hjemme på skolerne, men her vil vi betone, hvordan emnerne behandles dybere, mere abstrakt og udfordrende i gymnasiet, samt hvordan de tre fag spiller sammen.

Fagformål

Formålet med undervisningen og undervisningens tilrettelæggelse er, at eleverne udvikler deres evner til at

 • læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster i fysik, kemi og matematik.
 • planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter med relevant udstyr.
 • anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, dataopsamling, bearbejdning og formidling.
 • anvende matematisk modellering i forbindelse med dataopsamling, bearbejdning og formidling.
 • gennemføre et matematisk ræsonnement og forstå det matematiske ræsonnements rolle.

Læringsmål

Undervisningen vil lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • benytte naturvidenskabelig metode til at undersøge hypoteser og få ny viden om omverdenen.
 • give eksempler, hvor lys opfører sig som henholdsvis partikler og bølger.
 • gøre rede for linjer givet ved en ligning på formen  samt parametrenes betydning.
 • anvende potensregneregler og eksponentiel notation.
 • løse to ligninger med to ubekendte.
 • gennemføre et matematisk ræsonnement.
 • benytte potensvækst til matematisk modellering.
 • redegøre for sammenhængen mellem struktur og egenskaber for nogle stoffer.
 • relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden.
 • redegøre for og behandle kemisk ligevægt på kvalitativt grundlag.
 • omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig og reflekteret vis.

Kontakt

Hasseris Gymnasium (stx & IB) har lige nu omkring 775 elever og udbyder 10 forskellige studieretninger inden for de 4 hovedområder:

 • Science
 • Samfund
 • Sprog
 • Musik
 • Herudover udbyder gymnasiet som eneste sted i Nordjylland den engelsksprogede studentereksamen IB.

Talentforløb

Vi har udviklet 3 talentforløb til unge fra 9. klasse, som gerne vil afprøve, om det almene gymnasium eller IB kunne være noget for dem. Alle 3 forløb er med udgangspunkt i fag, som gymnasiet har på skoleskemaet, og alle forløb vil give et indblik i de mange forskellige metoder og arbejdsformer, der anvendes på stx og i IB. Så tag et kig på Hasseris Gymnasiums talentforløb og se om der kunne være noget, som fanger din interesse.

Adresse

Hasseris Gymnasium
Hasserisvej 300
9000 Aalborg
Tlf. 9632 7110

Bus nr. 11 og 14 med afgang fra Kennedy Arkaden går lige til døren.

Kontaktperson

Ved behov for yderligere oplysninger kan der tages kontakt til gymnasiet:

Vicerektor
Lars Nielsen
Email: ln@hasseris-gym.dk
Mobil: 2330 3409

Tilmeld Science på gymnasiemåden (Talenthold Hasseris Gymnasium)

ALDER
Du skal gå i 9. eller 10. klasse.

Holdnummer 0209R

Max 24 tilmeldinger

Sted Hasseris Gymnasium

Tid 20/8 – 10/12 2019

Tilmeldingsfrist: 03. Jun 2019 23:59

Pris Deltagelse er gratis

Tilmeld