Sexualisterne / Ung til Ung

 Ung til Ung | Book os til en informativ dag om sikker sex, prævention, følelser, kærlighed, sexsygdomme m.m. Et arrangement tager normalt 2 timer og er delt i to dele.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Samfundsfag Sexualundervisning Trivsel

Ung til Ung

Sexualisterne

Book os til en informativ dag om sikker sex, prævention, følelser, kærlighed, sexsygdomme m.m. Et arrangement tager normalt 2 timer og er delt i to dele.

Hvad kan vi?

Vi er en gruppe unge, som ønsker at dele vores viden og erfaringer med andre unge. Vi rådgiver andre unge om sikker sex, prævention, følelser, kærlighed, sexsygdomme m.m. Vi er løbende på kurser, så vi hele tiden er ”up to date” med, hvad der sker inden for området.

Arrangementet tager normalt 2 timer og er delt i to dele.

Den første del vil være informationer om fx sexsygdomme, prævention og pubertet, hvor vi ud over at komme med facts også krydrer oplægget med egne og andres oplevelser.

I anden del lægges vægt på dialog, hvor jeres unge får mulighed for at komme på banen med deres spørgsmål, og vi taler både om første gang, sociale medier, homoseksualitet m.m

Jeres ønsker

Hvis I har et ønske om, at vi graver dybere ned i et specielt emne, kan I bare sige til, ellers følger vi vores normale program som er målrettet efter alder og køn.

Booking og kontakt

Book os til en informativ dag om sikker sex, prævention, følelser, kærlighed, sexsygdomme m.m.

For booking eller yderligere information kontakt:

 Cæcilie Andersen (Barselsvikar for Signe)
Mobil 93 52 09 23
sexualisterne@ungaalborg.dk

 

Priser

  Klubber og hold
For klubber og hold i Aalborg Ungdomsskole er et besøg gratis.

  Folke- og privatskoler
Det koster 500 kr. + eventuel kørsel (statens takst). Det dækker oplæg med 3-4 sexualister. Beløbet overføres internt via EAN.

Er du ung og vil være med 

Vi vil altid gerne høre fra unge, der gerne vil dele deres viden og erfaringer med andre unge. Som sexualist vil du komme til at rådgive andre unge om sikker sex, prævention, følelser, kærlighed, sexsygdomme m.m.

Du vil løbende komme på opfriskningskurser. Du vil blive en del af et lærerigt sjovt fællesskab.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt & book

 

 Cæcile Andersen (Barselsvikar for Signe)
Mobil 93 52 09 23
sexualisterne@ungaalborg.dk

Om Sexualisterne

Sexualisterne i Aalborg er etableret gennem et samarbejde mellem UngAalborg (Aalborg Ungdomsskole) og Ungdomsringen.

Kontakt underviser

Booke dig ind på Sexualisterne / Ung til Ung. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

  • Start med at kontakte underviseren.
  • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
  • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.