Skak er et ældgammelt spil, som har bestået tidens test og til stadighed spilles af over 600 mio mennesker på verdensplan. Det er der sikkert flere årsager til, men sikkert er det, at det indeholder engagerende og motiverende elementer, som hjælper med at fastholde de unges opmærksomhed på samme måde, som mange moderne computerspil er så gode til.

Derudover er der verden over en lang tradition for at anvende skakundervisning som et betydende element i elevernes skolegang. Det skyldes, at skakspillet er opbygget på en måde, så de tankeprocesser, man bruger under spillet, træner nogle kognitive funktioner, som er vigtige i forhold til læring. Efterhånden som man lærer at mestre spillets elementer, trænes endvidere bl.a. logisk ræsonnement samt helt specifikt en tilgang til problemløsning, som er direkte overførbar til især problemløsning i matematik.

Mere information om hvorfor og hvordan skak virker i forhold til at understøtte læring findes i det her. Se i øvrigt en forskningsoversigt over skakundervisningens forskellige effekter her.

Undervisningen bygges op så eleverne løbende får redskaber til at beherske mere og mere komplekse problemstillinger i deres skakspil, og den systematiske tilgang til løsning af skakproblemerne overføres og anvendes på konkrete eksempler fra elevernes egen matematikundervisning.

Formål

Stk. 1: Eleverne skal i faget skak og problemløsning udvikle problemløsningsstrategier med udgangspunkt i de problemer, som de kan møde i skak.

Stk.2: Eleverne skal opøve færdigheder i problemløsning gennem kendskab til faserne i problemløsning, som appliceres på stadigt mere komplekse skakproblemer efterhånden som mestringen af brikkernes bevægelser, samspil og taktikker øges.

Stk. 3: Træningen i problemløsningsprocessen har til formål at understøtte elevens generelle problemløsningskompetence og således understøtte elevens øvrige liv og skolegang, herunder i særdeleshed evnen til at løse problemer i matematik.

Kompetence-, færdigheds-, og vidensmål

Der undervises indenfor kompetenceområderne problemløsning og skak. De hertil hørende to overordnede kompetencemål er, at:

  • eleven kan analysere og løse problemer med en systematisk tilgang
  • eleven kender til spillets faser og kan benytte sig af forskellige taktikker til at lægge en strategi undervejs i spillet.

En uddybende beskrivelse af fagets færdigheds- og vidensmål findes i valgfagsbeskrivelsen. Her findes i øvrigt også en uddybende beskrivelse af principperne i fagets læseplan.

Relevante oplysninger

Forløbet er rammesat til 30 timer. Tanken er, at de sættes fast på skemaet over en periode, men med mulighed for at flytte timer, hvis det bliver nødvendigt eller giver bedre mening.

Skolen forpligter sig på, at forløbet er et samarbejde og må forvente selv at lægge lærertimer i faget. Dette efter to mulige modeller:

  1. Læreren afvikler selv timerne med udgangspunkt i vedlagte valgfagsbeskrivelse. Forvaltningens Skakplaymaker (undertegnede) hjælper i gang og støtter efter behov.
  2. Læreren afvikler nogle af timerne selv, mens Skakplaymakeren er til rådighed for afvikling i andre timer.

Selvom det er en fordel, er det er ikke absolut nødvendigt, at læreren har forhåndskendskab til skakundervisning.

Hvis Skakplaymakeren skal være til stede, er det bedst at placere forløbet i forårssemesteret 2019.

Kontakt mig for at aftale nærmere.

Kontakt

Anders Kjær Møller

amol-skole@aalborg.dk

93 52 09 19