Skate Workshop 2023/24

Vi kan tilbyde en hal med et bredt udvalg af ramper og andre “obstacles”, hvor unge med vidt forskellige udgangspunkter kan køre på skateboard, BMX, rulleskøjter eller løbehjul.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Idræt Trivsel

Understøttende

Trænger klassen til at blive rystet godt og grundigt sammen?

Eller har I bare brug for at prøve noget andet end høvdingebold eller badminton i idrætstimen? Så hiv eleverne med en tur i Skatehallen til en alternativ og udfordrende aktivitet, hvor I sammen kan trille lidt ud af jeres ‘comfort zone’ og få lidt vind i håret og adrenalin i blodet.

Kontakt Frederik, så finder vi en løsning.

Vi kan tilbyde en hal med et bredt udvalg af ramper og andre “obstacles”, hvor unge med vidt forskellige udgangspunkter kan køre på skateboard, BMX, rulleskøjter eller løbehjul.

I Skatehallen eller på skolen

Der er mulighed for at låne udstyr i skatehallen – herunder skateboards, løbehjul, rulleskøjter, BMX-cykler og beskyttelsesudstyr (hjelme samt håndleds-, knæ- og albuebeskyttere). Vi har dog et begrænset udvalg af størrelser, så vi anbefaler, at de, der har mulighed for det, medbringer eget udstyr.

Skatehallen
Øster Sundby Vej 23
9000 Aalborg

Antal elever

Op til 10 elever pr. instruktør/underviser.

Kontakt underviser

Booke dig ind på Skate Workshop 2023/24. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

  • Start med at kontakte underviseren.
  • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
  • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.