Vejgaard | Øster Sundby Vej 23 | 9000 Aalborg

UngAalborg | For skateboards, bmx, rulleskøjter og løbehjul
Gratis tilmeldingKontakt UngAalborg

UngAalborg
For skateboards,
bmx, rulleskøjter og løbehjul

Er du til rollerskate, skateboard, BMX-freestyle eller løbehjul, så er UngAalborgs Skatehal i Vejgård stedet. Skatehallen danner også rammen om stævner, konkurrencer og træf/ture. Vi har et begrænset udlån af udstyr så du anbefales  selv at medbringe eget udstyr.

Aldersgrænse

 • Skatehallen: 12-24 år
 • Juniorklub: 7-14 år
 • Grip Galz: 9-24 år

Find åbningstider, tilmelding og hold herunder. 

 

Skatehallen på Facebook

Hold dig opdateret og find events, begivenheder og arrangementer på vores facebook.

(https://www.facebook.com/pages/Skatehallen-ungaalborg/290508074482576)

Skatehallens Regler

 • Udstyr: Børn og unge i juniorklubben, SKAL bruge hjelm.
 • Forsikring: Al aktivitet i og omkring Skatehallen er på eget ansvar. Skatehallen har ikke en forsikring, som dækker brugerne. Vi henviser til egen familieforsikring.
 • Rygning: Der må ikke ryges i skatehallen eller på Skatehallens område.
 • Alkohol og stoffer: Der må ikke indtages alkohol eller stoffer i forbindelse med aktivitet i Skatehallen.
 • Overtrædelser kan medføre bortvisning.

UngAalborgs hold I Skatehallen

Hold og åbningstider hvor UngAalborg råder over hallen.

Private
Private kan booke Skatehallen udenfor UngAalborgs faste tider.

Er du privat og vil du gerne bruge Skatehallen, er det nu muligt at booke den online – helt gratis.

Sådan gør du 

Start med at oprette dig som bruger her:

Når du har oprettet dig kan du vælge dato, se hvornår Skatehallen er booket og se egne bookinger.

Læs regler for booking Skatehallen

Skatehallen bookes ved at oprette en brugerprofil via linket

https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=15284&gruppe=745287&skjul_nyt_medlem=0&skjul_allerede_medlem=1&sprog=da

Booking af hallen er gratis

OBS. Vær opmærksom på af hallen er videoovervåget.

 • Booking kan ske af bruger, der bor i Aalborg kommune og som er en del af skate- Rulle- eller BMX miljøet samt foreninger fra andre kommuner.
 • Booking personen er alene ansvarlig for, at ordensregler bliver overholdt og at hallen bliver behandlet med respekt.
 • Bookingen sker gennem vores online bookingsystem.
 • For at booke hallen skal man være min. 18 år
 • Når man booker hallen i et bestemt tidsrum skal bookeren være I hallen i det ønsket tidsrum. Bliver man forhindret SKAL man straks slette sin booking, således hallen kan bookes igen af andre.

Ordensregler for booking af hallen

 • Alkohol eller andre rusmidler må ikke forefindes i eller omkring skatehallen
 • Rygning på matriklen er ikke tilladt.  Det er Aalborg kommunes rygepolitik.
 • Brugere der er påvirket af alkohol eller lign. må ikke benytte hallen
 • Hallen må ikke benyttes til private sammenkomster, som fester eller fødselsdage osv.

  Rengøring/oprydning

  • Når du ankommer til hallen vil der være ryddet op alle steder. Er det ikke tilfældet bedes du STRAKS tage et billede og udarbejde en kort beskrivelse med dato og tidspunkt for hændelsen. Dette sendes til frederik@ungaalborg.dk.
  • Affald SKAL smides i affaldssækkene. Om nødvendigt, fejes gulvet!
  • Hallen skal afleveres i samme stand, som den blev modtaget i.
  • Hvis ikke lokalerne efterlades i opryddet stand, vil der blive fremsendt en regning på hallens udgifter i denne forbindelse og muligheden for booking kan frafalde.

  Ved arrangementer, hvor der forventes flere end 150 personer er I forpligtet til at melde arrangementet til daglig leder af skaterhallen. Der skal udarbejdes en driftsjournal, hvilket betyder, at I som bruger overdrages ansvaret for de nødvendige brandsikringsforanstaltninger.

  Alarm

  • Ved booking sendes der en sms til den ansvarlige (Min. 18 år) Koden er personlig og må IKKE deles.
  • Koden indtastes på terminalen til højre for hoveddøren. Koden gælder 5 minutter inden den booket tid.
  • Når ens booking tid er udløbet forlades hallen, hvorefter alarmen automatisk tilkobles
  • HUSK at lukke vinduer og døre inden hallen forlades
  • Branddørene i skatehallen må IKKE bruges da de er koblet op til alarmen. Åbnes disse døre går alarmen og en evt. udgift til vagtcentralen betales af den som åbner døren eller den bookingansvarlige
  • Er der nogle i hallen når ens bookingtid starter behøves koden ikke at indtastes
  • En fejlalarm koster 800 kr. Regningen betales af den bookingansvarlige

  Ved evt. spørgsmål kontaktes Frederik Lybæk-Jensen tlf. +45 93 52 09 39. Mail: frederik@ungaalborg.dk

  ///

  Vedtægter/samarbejdsaftale

  Vedtægter/samarbejdsaftale mellem eksterne brugere af UngAalborgs skaterhal, der ikke er i Ungdomsskolens målgruppe.

  Gældende fra 1. september 2021.

  Aalborg Kommune, herunder UngAalborg, stiller i en forsøgsordning indtil d. 1/2 2022 Vejgaard Skatehal til rådighed for Skate/rullere/BMX/løbehjul efter UngAalborgs egne lukketider. Den offentlige åbningstid tager udgangspunkt i nedenstående. UngAalborg har mulighed for at forhåndsreservere tidspunkter ved særlige lejligheder, ligesom der kan indgås særlige aftaler ved events og arrangementer af foreninger og selvorganiserede grupper.

  1. Hallen bookes af privatpersoner og er åben for alle, dvs. at der ikke kan afvises brugere, som ønsker at skate i udlånstiderne. Brugere, som har booket skaterhallen forpligter sig til at deltage i min. 2 ud af 4 årlige arbejdsweekends/dage med henblik på vedligeholdelse, oprydning, rengøring og nybyg af ramper og ”obstacles”. Booking kan ske for op til 3 måneder af gangen.
  2. Det kan også vælges at booke hallen som forening med mulighed. Ved udlån efter denne ordning, kan foreningen vælge at afgrænse åbningen til medlemmer. Ved udlån efter denne model betales 42 kr. pr time.
  3. Ved booking underskrives aftale, se bilag.
  4. Det er booking personens ansvar, at de beskrevne retningslinier overholdes. Ved misvedligeholdelse af dette frafalder retten til at booke. UngAalborg har hjemmel til at træffe denne beslutning efter forudgående høring.
  5. I UngAalborgs åbningstid er det kun medlemmer af UngAalborg der kan benytte hallen. Medmindre andet er aftalt. f.eks ved stævner eller arrangementer.
  6. Parterne evaluerer hvert ½ år. UngAalborgs ledelse kalder ind, dog første gang januar 2022.
  7. Samarbejdet ophører, hvis de til enhver tid gældende “Regler for booking af UngAalborgs Skaterhal” ikke overholdes.

  Hallen er videoovervåget for at mindske uheldig adfærd og for at sikre at hallen har en stor brugergruppe.

  Praktisk og kontakt

  I UngAalborgs åbningstider er der altid en synlig medarbejder til stede som kan kontaktes hvis man har spørgsmål eller lignende.

  Telefon i hallens åbningstider:
  98 11 64 05

  Adresse 
  Skatehallen
  Øster Sundby Vej 23
  9000 Aalborg

  Booking af hallen

  Udenfor UngAalborgs åbningstider, kan hallen booket af private.