Spil & Programmering 2023/24

Temadag, Valgfag, Understøttende Gennem programmering skaber vi oplevelser for andre eller noget at opleve sammen. I UngAalborg har vi “GameLab” hvor der er fokus på at bruge spil til forskellige formål. F.eks. til at lære programmering, lave oplevelser for andre eller til at opleve noget sammen. Holdet udarbejdes efter klassens interesser, men har begrænset kapacitet. […]

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Matematik Sprogfag

Temadag, Valgfag, Understøttende

Gennem programmering skaber vi oplevelser for andre eller noget at opleve sammen.

I UngAalborg har vi “GameLab” hvor der er fokus på at bruge spil til forskellige formål. F.eks. til at lære programmering, lave oplevelser for andre eller til at opleve noget sammen. Holdet udarbejdes efter klassens interesser, men har begrænset kapacitet.

Eksempler på forløb

 • Micro:bit programmering
 • Minecraft. Understøttende temadag med fokus på f.eks. samarbejde eller oplevelsesdesign.
 • Spilprogrammering med C# og Unity (For de skrappe og vedholdende elever)

Spil kan bruges på mange måder og i GameLab bruger vi det som et udgangspunkt for at lære programmering. Men der er også mulighed for at bruge spil på andre måder. F.eks. ved at lave et forløb hvor eleverne bruger en designprocess via et spil (såsom Minecraft) til at lave oplevelser for andre. Man kan også bruge spil til at træne samarbejde på tværs af holdet.
I sidste ende handler det om elevernes interesser og behov i forhold til hvordan forløbet ser ud.

Kontakt underviser herunder for at aftale hvordan det kunne se ud for jeres elever.

Forventninger/krav til skolen

 • Max 10 elever pr. forløb
 • Undervisningen foregår på Stationen i Nørresundby
 • Forløb laves som hele dage
 • Skolen kontakter koordinator for at afdække behov og elevernes interesse, derefter kan der aftales type af forløb og længde.

Formål

Formålet med undervisningen er at give eleverne forståelse for og kompetencer til at kunne læse og skrive basale koder. Undervisningen tager udgangspunkt i et spil, som mangler at få programmet sine spilelementer.

Færdighedsmål

Eleven kan modificere og konstruere enkle programmer

 • Eleven kan anvende variabler, datatyper og kontrolstrukturer til kodning.
 • Eleven kan finde og rette fejl i enkle programmer.
 • Eleven kan nedbryde et problem og idéudvikle ud fra en problemskitse.
 • Eleven kan realisere en idé vha. programmering.

Vidensmål

Eleven har viden om kodning.

 • Eleven har viden om grundlæggende konstruktioner i programmeringssproget.
 • Eleven har viden om teknikker til at teste og korrigere programmer.
 • Eleven har viden om arbejdsgange til idégenerering og problemstilling.
 • Eleven har viden om en iterativ udviklingsproces bestående af realisering, evaluering og forbedring.

Kompetencemål

Eleven kan programmere digitale produkter.

 • Eleven kan analysere og designe enkle digitale produkter.

Kontakt underviser

Booke dig ind på Spil & Programmering 2023/24. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.