TEMADAG| Hits som “Despacito” og Enrique Iglesias’ “Subeme la radio” er bare nogle af de latinamerikanske sange, som vi synger med på. Men hvad synger de egentlig om? Og hvordan danser man til den latinamerikanske  reggaeton musik? Med udgangspunkt i spanske sangtekster arbejder vi med det spanske sprog og vi lærer nogle basale hverdagdialoger på spansk. Vi vil arbejde med, hvordan kønsrollerne fremstilles i de latinamerikanske sange og diskuterer kulturforskelle bl.a. machobegrebet. Det bliver en temadag med et højt aktivitetsniveau, hvor fremmedsprog og bevægelse er i fokus. En dag, hvor eleverne får indblik i musikstilen reggaeton, og hvor de mærker de latinamerikanske rytmer i hele kroppen, de spansk ord rulle på tungen, og får den latinamerikanske kultur ind under huden.

Temadagen kan for eksempel sammensættes på følgende måder

 • Temadag for hele udskolingen (alle lærere i udskolingen frigøres)
 • Temadag for årgange eller klasser (teams eller enkelte lærere frigøres)
 • Temadag som en del af tema/emneuge, hvor UngAalborg faciliterer en del af temaet i relation til spansk
 • Eksempel: En Latino temadag kunne for eksempel indeholde workshops med sprog, kulturelle festivaller, musik/dans, fodbold og det spanske køkken (se beskrivelse af workshops herunder).

Baggrund

UngAalborg har både danske og spanske undervisere, der alle brænder for at formidle sprog og kultur i elevernes øjenhøjde. Undervisningen foregår som udgangspunkt på jeres skole eller i jeres lokalområde.

Formål

 • At fremme elevernes interkulturelle forståelse

 • At eleverne lærer at danse reggaeton

 • At eleverne prøver kræfter med et nyt sprog

 • At eleverne får lyst til at opleve mere af den spansktalende verden

 • At eleverne får nogle positive oplevelser sammen

Vidensmål

 • Eleverne opnår viden om emner relateret til den latinamerikanske verden

 • Eleverne får viden om det spanske sprog

 • Eleverne bliver bevidste om kulturforskelle mellem Danmark og latinamerikanske lande

Færdighedsmål

 • Eleverne lærer om geografi, kultur og levevilkår i Latinamerika

 • Eleverne lærer at præsentere sig selv på spansk

 • Eleverne lærer nogle dansebevægelser til reggaeton

 • Eleverne bliver bevidste om indholdet i latinamerikansk musik

Kompetencemål for undervisningen

 • Eleven opnår en interkulturel forståelse og får en større bevidsthed om egen kultur i kraft af mødet med latinamerikansk musik, sprog og kultur.

Vi tilbyder også disse temadage

Workshop: Fodbold

 • Latinamerikanske og spanske fodboldspillere.
 • Hvordan er fodboldkulturen i Spansktalende lande? Hvordan er den anderledes end dansk fodboldkultur?
 • I workshoppen arbejder vi med kendskab til kendte fodboldspilleres historie og hjemlande.
 • Som afslutning spilles en fodboldturnering, hvor eleverne spiller i tøj, der karakteriserer forskellige latinamerikanske lande.

Workshop: Det spanske/mexicanske køkken

 • Spansk og mexicansk mad.
 • Hvad er tapas? Hvad karakteriserer det spanske/mexicanske køkken? Hvilke traditioner er der omkring mad i Spanien?
 • I workshoppen taler vi om mad og kultur, og eleverne lærer nogle spanske gloser for mad. Vi går i hjemkundskabslokalet og laver mad.

Workshop: Indianere i Bolivia

 • Hvordan lever indianerne i Bolivia?
 • Hvem er Pachamama, og hvad er kokablade?
 • I workshoppen taler vi om indianerne i Bolivia, deres tro på Moderjord og den store kulturelle værdi, de tillægger kokablade. Vi ser udklip fra en dokumentar om kokablade og arbejder med billeder og små tekster om emnet.

Workshop: Cubansk salsa

 • Hvad er karakteristisk ved de cubanske rytmer?
 • Hvad betyder cubansk salsa for den cubanske kultur?
 • I workshoppen taler vi om cubansk salsa og musik. Vi hører cubansk musik og laver  salsatrin.

Workshop: Sprog

 • Vil du lære at sige noget på spansk?
 • Hvordan hilser man på spansk? Hvordan præsenterer man sig selv?
 • I workshoppen gives en introduktion til det spansk sprog. Vi laver præsentationsøvelser og træner spansk udtale.

Kontakt

[Mathilde]