Stationens Skoleforløb

VORES OPGAVE

Hvad skal vi sammen?

Fælles forståelse i samarbejdet.

Fælles forståelse i samarbejdet.

*Figur: Grundlæggende antagelser i samarbejdet.   

 

Fraværsproblematikker er ofte meget komplekse, og der kan være mange involveret i at finde en vej ud af dem.

Derfor er en fælles forståelse i samarbejde mellem alle parter helt centralt. 

Grundlæggende forståelser i samarbejdet

Vi kan lære meget af de unge. Deres adfærd er kommunikation, som viser os noget om de relationer, de indgår i. Dette er en af de centrale grundlæggende forståelser i vores arbejde. Vi lægger denne og antagelserne i figuren ovenfor til grund for udviklingen af vores daglige praksis som samarbejdspartner for familie og professionelle.

Da vi anser fælles forståelse som en grundsten i samarbejdet, må både forældre og professionelle omkring den unge dele disse antagelser, hvis den unge skal i forløb.

Overgange fortjener særlig opmærksomhed

Gode overgange mellem skoleforløb er helt centrale når tilhør skal skabes. I samarbejdet mellem professionelle gives de derfor særlig opmærksomhed.

Undervejs i forløbet gælder det samme, når skemaet løbende justeres.

FORMÅL OG MÅL

En vej tilbage for unge i skolefravær

Stationens Skoleforløb er for unge i 6.-10 klasse, som af forskellige årsager har mistet forbindelsen til skolens forskellige fællesskaber og derfor har meget bekymrende fraværsproblematikker.

En følelse af tilhør

Formålet med et forløb er, at de unge kommer ud af skolevægring og afmagt og ind i trivsel og udvikling.

Målet er, at de unge genfinder et skoletilhør dvs. finder en plads i en skolekontekst, hvor de oplever, at de kan trives og udvikle sig i skolens faglige og sociale fællesskaber. Vejen kan både gå tilbage til egen skole eller videre til en ny.

I forløbet forfølger vi sammen nogle få centrale delmål, for at få missionen til at lykkes. Pejlemærkerne på vejen er således, at de unge:

 • gradvist øger deres fremmøde
 • kommer i trivsel
 • kommer i personlig, social og faglig udvikling
 • afklares og oplever en god overgang til et relevant skoletilbud/uddannelsesindsats

HVERDAGEN

Hverdagen på Stationen

En skolegang med udgangspunkt i den unges perspektiv.

Forskellige fagligheder i dagligdagen

De unge møder et team af medarbejdere, som består af lærere med erfaring indenfor arbejdet med trivsel og fravær samt relevante kompetencer. Kulturhusmedarbejdere med særlige forudsætninger for at arbejde med gaming, kunst, musik eller noget helt femte indgår også i teamet.

Skridt for skridt i gang igen

Skolehverdagen bygges gradvist op. Hvilke sten, der bliver de første, finder vi ud af sammen og med udgangspunkt i den unges perspektiv. Vi hjælper hinanden undervejs, når tingene bliver svære.

Struktur, forudsigelighed og støtte

Hver ung har et individuelt tilpasset skema. Ændringer aftales og forberedes. Grupperne af elever er små, der er flere voksne og aldrig vikarer. 

*Social gaming, skak, foodmaker samt værksteds- og kreaprojekter er nogle af eksemplerne på, hvordan kulturhuset muligheder udnyttes til holdundervisning, hvor det fælles interessebaserede tredje er udgangspunktet.  

 

Individuelt, ved siden af og sammen med andre

Skema, deltagelse og progression tilpasses efter den enkeltes styrker, interesser og potentialer.

Hver ung følger et individuelt tilrettelagt forløb med mulighed for at øve og udvikle sig fagligt og socialt.

Fag, praktisk/kreative projekter og interesser

Når fremmøde skal skabes, fastholdes og udvides, er ingredienserne både faglige og interessebetonede. Der undervises i og med fagene dansk, engelsk og matematik.

Det sker både

 • individuelt med eget materiale,
 • gennem forskellige projekter med brug af kulturhusets forskellige labs, køkken, værksted og makerspace mv.
 • via interessebaserede aktiviteter som f.eks. gaming eller kunstnerisk udfoldelse.

Et særligt tilrettelagt forløb

Følgende vigtige faktorer gør dette til et forløb med særlige muligheder:

 • kulturhusets fysiske rammer,
 • den fleksible organisering,
 • koblingen af fagligt og interessebetonet indhold,
 • personalegruppens sammensætning og normering

Her skabes udviklingsmuligheder for en mangfoldig og divers elevgruppe. 

Slider med billeder fra dagligdagen herover.

TRIVSEL

Trivsel skabes på tværs af livets arenaer

.. og udviklingen følger sjældent en lige vej – slet ikke hvis man er faret lidt vild. Derfor er samarbejde og et helhedsperspektiv på udviklingsmuligheder vigtige for os.

Mellem skole og hjem 

Direkte kontakt er centralt i forældresamarbejdet. 

Al kommunikation foregår over telefonen eller ansigt til ansigt. Telefonen bruges hyppigt, og der er gode muligheder for en kort snak før eller efter endt undervisning.

Mellem skole og fritid

Nogle af underviserne på forløbet har til dagligt også fritidshold i kulturhusene. Det gør det i nogle tilfælde nemmere at tilføje meningsfulde fritidsaktiviteter med gode fællesskaber til den unges rejse mod bedre trivsel.

Mellem professionelle

Fagpersonale fra PPR, rådgivere, støttepersoner, uddannelsesvejledere og andre professionelle arbejder tæt sammen. Vi giver særlig opmærksomhed til arbejdet, der foregår omkring overgange og skift.

FORLØB

Hvordan kommer man i forløb?

To forløb, samme muligheder i hverdagen.

Der er to veje ind på Stationens Skoleforløb. Den unge er enten i et Skoletilhørsforløb eller i forløbet Fra fravær til tilhør.

Uanset hvilket forløb der er tale om, beror optagelsen på en individuel vurdering af vores muligheder for at skabe et hensigtsmæssigt forløb. Vurderingen foretages i samarbejde mellem alle parter.

Hvor lang tid tager et forløb?

Svaret er, at et forløb er midlertidigt og varer lige så længe, at det giver mening.

Der er i den forbindelse to hovedscenarier.

 I det ene har udviklingen været god. Den unge er i trivsel, møder stabilt og udbytterigt i forholdsvist mange timer og er afklaret i forhold til, hvor skolegangen skal fortsætte. 

I det andet lykkes vi ikke med at skabe fremmøde og udvikling og har derfor afklaret, at forløbet ikke blev den gode udviklingsmulighed, som vi troede på fra start. 

I begge tilfælde hjælper vi godt videre.

At forløbet er midlertidigt betyder også, at vi ikke kan føre til prøve.

De to veje ind i Skoleforløbet

Alle har de samme muligheder for at bygge sit forløb op. Det betyder, at alle unge fra de forskellige forløb kan have undervisning sammen. 

Det afgørende er, hvor man har de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. 

Forløbene adskiller sig fra hinanden på nogle punkter

Det gælder blandt andet i forhold til de unges alder, optagelsesproces og hvem der er med i samarbejdet. 

Herunder kan du læse om de vigtigste forskelle.

 

Skoletilhørsforløb

Sådan kommer man i forløb

1. Hvis familie og skole vurderer, at forløbet er en god udviklingsmulighed for den unge, tager Skolelederen kontakt til lederen af Skoletilhørsforløbet.

2. Familien inviteres til afklaringsbesøg på Stationen.

3. Indenfor en uge vender familien tilbage med et svar efter besøget.   

Hvis forløbet er rigtigt for den unge, er der et opstartsmøde med relevante personer hvor skema aftales. Undervisning kan foregå helt eller delvist på Stationen.

Fremmøde hurtigst muligt. 

//

Målgruppe
6.-7. klasse fra almenområdet.

Skolemæssigt tilhørsforhold
Den unge forbliver indskrevet på sin skole.
Ved skoleskift overtager den modtagende skole samarbejdet.

Det professionelle samarbejde
Den unges skole og UngAalborg samarbejder.

Vi er et team både under forløbet og i overgangene før og videre fra forløbet.

 

Fra fravær til tilhør

Sådan kommer man i forløb

1. Hvis familien i samarbejde med skole og psykolog vurderer at forløbet er en god udviklingsmulighed, kontakter PPR leder af Stationens Skoleforløb.

2. Familien inviteres til afklaringsbesøg på Stationen. 

3. Indenfor en uge vender familien tilbage med et svar efter besøget.   

Hvis forløbet er rigtigt for den unge, er der et opstartsmøde med relevante personer hvor skema aftales. Undervisning foregår på Stationen.

Fremmøde hurtigst muligt. 

//

Målgruppe
Unge fra specialområdet eller unge fra almenområdet, som er på vej i visitation eller allerede er i visitation til et specialiseret tilbud. 

Aldersgruppen er 13-17 år med mulighed for færdiggørelse inden de fylder 19 år. Elever fra 7. klassetrin kan optages, selvom de kun er 12 år.

Skolemæssigt tilhørsforhold
Den unge indskrives hos UngAalborg, men beholder sin status i forhold til visitationen og sin ret til at vende tilbage til den afgivende skole. 

Det professionelle samarbejde
UngAalborg har ansvaret for den unges skolegang.

Vi tilbyder os som samarbejdspartner for den næste skole i overgangen videre fra forløbet.

 

Læs her hvordan familien kan forberede sig inden besøget 

Når vi tager imod den unge og familien første gang til en afklarende rundvisning, ønsker vi os både, at de går derfra så velinformerede som muligt, og at vi sammen har taget hul på at finde ud af, hvordan et forløb vil skulle startes op på den mest meningsfulde måde. Derfor vil vi være meget glade, hvis den unge og familien har gjort sig nogle tanker forud for besøget, f.eks.: 

 • Hvad er vigtigt for den unge i forbindelse med en opstart?
 • Hvad skaber en god skoledag for den unge?
 • Hvad er det første, som den unge gerne vil lykkes med?

 Måske har man rigeligt i bare at komme på besøg. Det er også helt ok. Der kan være flere trin i afklaringen.

 

PRAKTISK

Praktiske oplysninger

Stationen
Stationsvej 10, 9400 Nørresundby

Transport

Offentlig transport til døren:

 • Bus nummer 13
 • Tog (Gammel Lindholm Station.

Skolekørsel
Der er mulighed for at få buskort efter gældende kriterier. Spørg os om andre muligheder. 

PERSONALE

Stationens skoleforløb

Personaleoversigt følger. 

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget. PPR svarer dog kun på spørgsmål vedrørende Fra fravær til tilhør.

UngAalborg Teamleder
Anders Kjær Møller
Tlf: 93 52 09 19
E-mail: ande8575@ungaalborg.dk

PPR Områdeleder på specialafsnittet

Charlotte Vestergaard
Tlf: 93 52 02 01
E-mail: cve-skole@aalborg.dk