UNDERSTØTTENDE | TEMADAG: UngAalborg tilbyder Team og Samarbejde i relation til flere og alternative aktiviteter i folkeskolen. Nedenfor er der eksempler på indhold og omfang i undervisningen. Grundlæggende handler team og samarbejde ikke om, hvad der er rigtig og forkert i processen, men at eleverne finder og får kommunikeret deres egne løsninger i fællesskab. 

Temadag

 • Temadag for hele udskolingen (alle lærere i udskolingen frigøres)
 • Temadag for årgange eller klasser (teams eller enkelte lærere frigøres)
 • Temadag som en del af tema/emneuge, hvor UngAalborg faciliteter en del af temaet i relation til Team og Samarbejde

Understøttende

 • Understøttende i relation til kobling mellem faglige læring, grupperelationer og gruppedynamik
 • Understøttende i relation til temaer og emner, der arbejdes med på skolen – her tænkes på kommunikation, psykologi og samfundsfag.
 • Understøttende i relation til at koble de praktiske erfaringer til en teoretisk sammenhæng, særligt hvad angår gruppedynamik og fordeling af roller.
 • Understøttende i relation til at italesætte og påpege udfordringer og løsninger i forhold til eksisterende grupper, påtaget roller og relationer.

En konkret temadag i Team og Samarbejde kan eksempelvis indeholde en introduktion med fokus på kommunikation og samarbejde i teams. Eleverne vil gennemgå forskellige øvelser, hvor der løbende vil være øje på fokuspunkterne. Der vil efterfølgende være en evaluering og inddragelse af de unge i forhold til fokuspunkterne.

Hvis forløbet strækker sig over to dage, vil det være muligt for eleverne selv at konstruere og udføre øvelser, som relaterer sig til de pågældende fokuspunkter. Der vil være mulighed for at benytte yderligere teori både før, under og efter et forløb.

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse. Ønsker skolen, at eksempelvis klasselæreren deltager som hjælper eller for at se eleverne i en anden kontekst end normalt, er dette naturligvis en fordel.

Grundlæggende handler temadagen ikke om, hvad der er rigtig og forkert i processen, men at eleverne finder og får kommunikeret deres egne løsninger i fællesskab.

Det tilstræbes, at eleverne skal prøve at agere anderledes socialt, for herigennem at få øje på nye sider og kompetencer.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på den enkelte skole eller i det enkelte lokalområde. Undervisningen kan foregå hele skoleåret både indendørs og udendørs.

Formål

 • At styrke det fælles sammenhold
 • At skabe større forståelse for personlige og kulturelle forskelle
 • At udfordre personlige kompetencer
 • At eleverne får nogle positive oplevelser i relation med andre unge
 • At eleverne bliver bevidste om, på hvilke måder de kommunikerer og agerer i et team

Vidensmål

 • Praktisk og teoretisk viden om Team og Samarbejde
 • Forståelse for egne evner i samarbejde med andre
 • Viden både praktisk og teoretisk i relation til den eller de pågældende aktiviteter
 • Eleven får forståelse af samspillet mellem teori og praksis

Færdighedsmål

 • Eleverne får færdigheder indenfor kommunikation og samarbejde med andre unge

Kompetencemål

 • At kunne operere i en proces for at nå et fælles mål
 • At kunne bruge den praktiske erfaring i en teoretisk sammenhæng – særligt hvad angår gruppedynamik og fordeling af roller
 • Udvikling af såvel kreative som innovative kompetencer i relation til team og samarbejde
 • Evner til at løse samarbejdsopgaver i progression

Oplysninger til skolen

Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse eller hold op til 25 elever. Ønsker skolen, at eksempelvis klasselæreren deltager som hjælpere eller for at se eleverne i en anden kontekst end normal, er dette naturligvis en fordel.

 • Undervisningen foregår som udgangspunkt på jeres skole eller i jeres lokalområde.
 • Undervisningen kan foregå hele skoleåret både indendørs og udendørs.
 • Hvis undervisningen foregår indendørs, skal der stilles et relevant og brugbart lokale til rådighed, som skal godkendes af underviseren.

Kontakt

[Anders]