Trivsel i Fællesskabet 2023/24

Forløbssamarbejde for klasser, der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi samarbejder om at ændre ekskluderende, uhensigtsmæssige dynamikker i fællesskabet.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Trivsel

TEMADAG

Forløbssamarbejde for klasser, der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen.

Vi samarbejder om at ændre ekskluderende, uhensigtsmæssige dynamikker i fællesskabet.

Målet er at påvirke dynamikker i fællesskabet

 • at styrke elevernes muligheder for at udfolde egne potentialer og mærke sin plads som en vigtig brik i fællesskabet. 
 • at styrke forståelsen for, hvordan egne og andres handlinger påvirker fællesskabet.

Vi arbejder med

 • Selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem følelser, tanker, krop og adfærd
 • Værdier, sprog og eget ansvar ind i fællesskabet
 • At spotte hinandens styrker og at se muligheder fremfor begrænsninger
 • Fællesskab, motivation, robusthed 

Tilgangen er kreativ og kropslig og  tager udgangspunkt i forskellige virkemidler; fx. teambuilding, friluftsliv, mad, kunst samt krop og udtryk. Uanset virkemiddel arbejder vi med øvelser og aktiviteter, som inddrager, anerkender og kræver alles deltagelse. 

Vigtigt omkring udstyr

UngAalborg stiller udstyr og materialer til rådighed.

Forventninger/krav til skolen

 • Undervisningen foregår i UngAalborgs kultur -og aktivitetshuse (f.eks Blok X, Vandcentret og klatrekælderen)
 • Klassens lærer deltager som udgangspunkt på lige fod med eleverne i undervisningen. Læreren går foran, er rollemodel og skaber det gode eksempel.

Relevante oplysninger

 • Undervisningsformen kan være som temadage- eller forløb over længere tid.
 • Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1-2 undervisere pr. klasse.

Formål

Formålet med forløbet Trivsel i fællesskabet er at præsentere eleverne for anderledes læringsformer, nærvær, muligheden for at udfolde egne potentialer og at mærke sin plads som en vigtig brik i fællesskabet.

Kontakt underviser

Booke dig ind på Trivsel i Fællesskabet 2023/24. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

 • Start med at kontakte underviseren.
 • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
 • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.