TEMADAG/FORLØB |  Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem  følelser, tanker, krop og adfærd, herunder temaer som kreativitet, fællesskab, motivation, robusthed og kropslighed.

Formålet med forløbet Trivsel i fællesskabet er at præsentere eleverne for anderledes læringsformer, nærvær, muligheden for at udfolde egne potentialer og at mærke sin plads som en vigtig brik i fællesskabet.

Der arbejdes med øvelser og aktiviteter som inddrager, anerkender og kræver alles deltagelse. Eleverne styrkes i at spotte hinandens styrker og at se muligheder fremfor begrænsninger. Øvelserne og aktiviteterne tager udgangspunkt i kropslig improvisation og teambuilding.

Relevante oplysninger

  • Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1-2 undervisere pr. klasse.
  • Undervisningsformen kan være som temadage- eller forløb over længere tid
  • Undervisningen foregår i UngAalborgs kultur -og aktiviteteshuse (f.eks Blok X, Vandcentret og klatrekælderen)

Kontakt

Tine Pejstrup

93520916

tpej-skole@aalborg.dk