TEMADAG/FORLØB | Trivsel og identitetsdannelse er en naturlig og almindelig udfording i skoleregi. Vi arbejder med selvudvikling, mindfulness og med følelser og tankesæt, herunder temaer som selvværd, fællesskab, motivation, robusthed og kropskultur. Vi arbejder med trivsel i fællesskabet og med at få indsigt i de følelser, der opleves som ung, og hvordan disse kan beskrives ud fra psykologien, som er læren om jeg’et, og de tanker, som den unge gør sig i forhold til identitet og roller.

Formålet med temadagen om trivsel i fællesskabet er at lære om de følelser, som man kan opleve som ung/ menneske, og hvordan disse kan beskrives ud fra psykologien, som er læren om mennesket, og hvordan vi tænker og opfører os i forskellige situationer. Hvorfor lyver vi for at opnå eller undgå ting, eller hvorfor er nogle personer vilde med edderkopper og andre begynder at skrige ved bare synet af en lille edderkop på væggen? Vi arbejder med egne tanker og drømme og med at opdage nye sider af sig selv.

UngAalborg tilbyder temaforløb med fokus på trivsel i fællesskabet med den hensigt at præsentere eleverne for psykologien og dens relevans i de unges hverdag.  Ambitionen er, at eleverne opnår et kendskab til psykologi, som de umiddelbart ikke kender eller kun kender lidt til.

Relevante oplysninger

 • Udgangspunktet for undervisningen er, at UngAalborg stiller med 1 underviser pr. klasse.
 • Undervisningsformen kan være som temadag- eller forløb, og elevantal er optimalt max 20 elever.

Formål

 • At fremme selvindsigt og læring indenfor psykologi
 • At eleverne får en forståelse for nye, alternative tankesæt omkring sig selv, både som individ og som individ ind i fællesskabet
 • At eleverne på ”hjemmebane” får mulighed for at afprøve psykologiske refleksioner og øvelser i praksis
 • At eleverne får nogle positive fællesoplevelser
 • At eleverne via indsigt i egen trivsel kan fremme den generelle læring og trivsel

Færdighedsmål

 • At foretage simple refleksioner i forhold til de givne aktiviteter
 • Udvikling af egen indsigt i adfærd
 • Udvikling af kompetencer i relation til psykologi

Vidensmål

 • Praktisk og teoretisk viden om psykologi
 • Forståelse for egne tankesæt
 • Viden både praktisk og teoretisk i relation til den eller de pågældende undervisningsaktiviteter
 • Eleven får forståelse af samspillet mellem teori og praksis i psykologi med udgangspunkt i egne følelser og oplevelser.

Kompetencemål

 • Evner til at forstå egne tanker og relatere dette til psykologien
 • Eleven udvikler relationskompetencer i forhold til gruppen/holdet/klassen

Kontakt

Wilma Walther Hansen
ww-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 16