UAX logo - Aalborg Kommunes 10. klasse

CAMPUS PÅ SPORET OG EUD10 PÅ TECHCOLLEGE

I UAX bliver du klogere på uddannelses- og karrierevalg i et ungemiljø, der er præget af fællesskab, falig læring og personlig udvikling.

UAX er for dig, der ønsker at tage 10. klasse og gerne vil forberede dig fagligt, personligt og socialt til at starte på en ungdomsuddannelse.

Vælg mellem 2 retninger og 6 spor.

Datoer for åbent hus og rundvisninger

Kom til åbent hus, få en rundvisning og en snak med nuværende elever og lærere på uddannelsen. Tilmelding ikke nødvendig.

Hvis du ønsker at blive en del af UAX til næste skoleår, kan du fra 15. januar – 1. marts søge via optagelse.dk.

 

 

Åbent hus PÅ SPORET 2024

Kom til åbent hus PÅ SPORET hvis du er interesseret i sporene Science og Innovation, UAX International, UAX Idræt eller sporet Samfund, Klima og Klode.

• Lørdag 20. januar 2024 | kl 10.00 – 13.00
• Campus, På Sporet 8A, 9000 Aalborg
Se på Google Maps

Åbent hus EUD10 2024

Kom til åbent hus på TECHCOLLEGE hvis du er interesseret i EUD10 eller EUD10 International.

Lørdag 27. januar 2024 | Kl. 10.00 – 13.00
• TECHCOLLEGE, Østre Uttrup Vej 1​, 9000 Aalborg
Se på Google Maps

Information om UAX På Sporet

• Campus, På Sporet 8A, 9000 Aalborg
Se på Google Maps

Der er 4 spor på Campus På Sporet

For dig, som er interesseret i at arbejde eksperimenterende og undersøgende med udgangspunkt i verden omkring dig.

Undervisningen på de fire spor er inddelt i fagtemaer, hvor du gennem fagene fordyber dig i forskellige emner, projekter og virksomhedsbesøg.

Du skal vælge et af sporene:

 1. UAX Science og Innovation,
 2. UAX International,
 3. UAX Samfund, Klima og Klode
 4. UAX Idræt (NYT 2024-25)

Læs om de 4 spor

UAX Samfund, Klima og Klode

Sporet er for dig, som er interesseret i verden omkring dig. Vi arbejder med at bringe verden ind i undervisningen og arbejder i undervisningen med at blive klogere på verden.

Vi beskæftiger os både med globale, nationale og lokale perspektiver på verden, og du lærer at forstå og forholde dig kritisk til kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger. 

Gennem arbejdet med forskellige emner, projekter og virksomhedsbesøg tilegner du dig viden om samfundsforhold, kulturelle fænomener, bæredygtighed, økonomi og meget mere. 

UAX Science og Innovation

Sporet er for dig, som er interesseret i at arbejde eksperimenterende og undersøgende med udgangspunkt i virkelige problemstillinger. 

Vi anvender naturvidenskaben og innovation til at undersøge, hvordan forskellige teknologier kan skabe bæredygtige løsninger for fremtiden.

Du lærer gennem innovative processer at arbejde systematisk og kreativt med udvikling af værdiskabende idéer og produktudvikling. 

Dette blandt andet i vores Makerspace, hvor der bliver sat ekstra fokus på forståelse af teknologier, hvor du arbejder med kodning, programmering, design og 3D-print.

UAX international

På UAX International fokuserer vi på, at du lærer mere om internationale og interkulturelle forhold.

Undervisningen på UAX International foregår som en blanding af vores obligatoriske fag: dansk, matematik og engelsk sammen med forskellige projekter der afvikles med vores Erasmus+ partnere rundt om i Europa. 

Pt. er vi med i et projekt om klima og miljø “ECO NOT EGO”, hvor vi blandt andet arbejder med vores fælles forståelse af og ansvar for klima og miljø i verden.

Som en del af UAX International bliver du ansvarlig for at præsentere dit og gruppens arbejde for elever og undervisere fra andre lande på onlinemøder og til vores besøg i f.eks. Ungarn eller hvor vi nu rejser hen.

En del af undervisningen foregår på engelsk, for eksempel når vi er sammen med vores partnerskoler. 

Du behøver ikke kunne snakke perfekt engelsk for at vælge UAX International, men du skal have lyst til at forbedre dig, og til at fremlægge på engelsk for andre.

Du skal vælge UAX International hvis du:

 • er ambitiøs
 • vil udfordres fagligt og kulturelt
 • vil mødes og samarbejde med unge fra andre lande
 • Vil styrke dine sproglige kompetencer

UAX Idræt

Vælg sporet UAX Idræt som en del af din uddannelse.

Et alsidigt ungemiljø

Idrætslinjen er ét blandt flere spor på UAX. De øvrige spor er Science og Innovation, UAX  international og Samfund Klima og Klode. 

Undervisningen foregår i moderne rammer På Sporet, hvor eleverne deler kantine og bygninger med elever fra andre ungdomsuddannelser.

Nogle fag og forløb arrangeres på tværs af linjer.

Tag passionen for sport med på rejsen

Fra skoleåret 24/25 tilbyder UngAalborg, Sønderbroskolen og Elitesport Aalborg (ESA) i samarbejde en unik mulighed for at lade din passion for idræt, bevægelse og sund livsstil blive en stor del af dit 10. skoleår.

Du modnes, styrker dig fagligt og bliver endeligt afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse i et fællesskab, hvor passionen for idræt er det fælles tredje.

Nogle af eleverne vil have tilknytning til Elitesport Aalborg, andre ikke. I praksis betyder det, at der holddeles i undervisningen de to ugentlige formiddage, hvor ESA-eleverne har morgentræning og de øvrige idræt på skolen.

Seriøst, sjovt

Uanset om du er tilknyttet ESA eller ej, vil du opleve et skolemiljø, hvor der både er fokus på forbedring af de idrætslige- og de faglige kompetencer. 

Vi forventer, at du har en bred interesse i idræt og er klar til at give den gas i alle fag såvel indenfor din egen idrætsgren, som når vi udforsker idræt bredt. 

Alle idrætselever, vil I stifte bekendtskab med en bred vifte af både større og mindre idrætsgrene til land, til vands og i luften.

Det vil ske i samarbejde med forskellige partnere og foregå både På Sporet og ude i byen.

Forståelse for et liv med idræt i centrum og undervisere med indblik i både elite- og breddeidrætsarbejde.

Som elev på idrætslinjen vil du blive mødt af undervisere med stor faglig viden, erfaring og indsigt i idrættens mange facetter på både et praktisk og et teoretisk plan. Underviserne har stor praktisk erfaring som undervisere, men har også stiftet bekendtskab med idrætten gennem deres egen aktive livsstil.  

Eliteidrætsudøverens hverdag kan understøttes med fleksibilitet i planlægningen af skolehverdagen. Her tager vi udgangspunkt i de gode erfaringer, som Elitesport Aalborg og Sønderbroskolen har på området.

Hele vejen rundt om et sundt liv med idræt

Det kræver særlige lifeskills at navigere i en hverdag, hvor man har sin passion i fokus. Hvordan skal man spise? Hvordan tilrettelægger man sin tid, så man når det hele? Hvordan kan man arbejde med sit mindset, så man forbliver læringsfokuseret under pres? Og hvordan tackler man egentlig de op- og nedture, som det giver, når man er passioneret omkring sin sport?

Dette og mere bliver indholdet i et valgfag, som du har valgt på forhånd, når du går på idrætslinjen.

(PDF herunder er en tryksag som ikke er optimeret i forhold til webtilgængelighed dvs., at overskrifter, tabeller, lister mv. ikke er markeret særligt op.)

 

Læs mere om hvordan du søger om optagelse herunder.

 

Information om UAX EUD10

• TECHCOLLEGE, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

 

EUD10 bygger vi bro mellem skole og det praktiske liv på ungdomsuddannelserne.

Sporet er målrettet til dig, der vil forberede dig til en erhvervsuddannelse, en EUX-uddannelse eller finde ud af om en erhvervsuddannelse er noget for dig.

EUD10 har to spor

EUD 10

EUD10 bygger vi bro mellem skole og erhvervsuddannelserne.  

Du vil i løbet af året være i brobygning i 30 dage, hvor du kommer rundt på forskellige ungdomsuddannelser på Tech College, Aalborg Handelsskole, SOSU Nord og AMU Nordjylland. 

Undervisningen på brobygningsforløbene er planlagt i samarbejde mellem UAX og erhvervsuddannelserne, så du oplever sammenhæng i de forskellige undervisningsmiljøer, som du indgår i. Som en del af dit brobygningsforløb skal du vælge et specialiseringsforløb, hvor du dykker dybere ned i en bestemt uddannelsesretning.

Undervisningen foregår tæt på virkeligheden. Det oplever du blandt andet gennem flere virksomhedsbesøg, hvor du også for indsigt i de mange jobmuligheder på forskellige arbejdspladser.

I forårssemesteret indgår forskellige valgfag og temadage som en del af skoledagen, hvor du får mulighed for at fordybe dig i forskellige interesseområder. 

EUD 10 International

EUD International fokuserer vi på, at du lærer mere om internationale og interkulturelle forhold. En del af linjens indhold er en 14 dages tur til Malaga.

Du får en almindelig 10. klasse eksamen, næsten lige så meget brobygning som vores almindelige EUD10 spor og en fantastisk udvekslingstur til Malaga.

Undervisningen i dagligdagen vil være på dansk, men alle fag vil bidrage til den internationale dimension i dit år på EUD10. Der vil være 1 times Spansk undervisning om ugen, ofte online med en lærer fra Malaga. Derudover arbejder vi sammen om projekter med vores Erasmus+ partner i Malaga i Spanien. 

Du behøver ikke kunne snakke perfekt engelsk for at vælge EUD10 International, men du skal have lyst til at forbedre dig, og at fremlægge på engelsk for andre. Som en del af EUD10 International bliver du ansvarlig for at præsentere dit og gruppens arbejde i forbindelse med vores besøg i Malaga.

Vælg EUD10 International, hvis du:

 • Vil udfordres fagligt og kulturelt
 • Vil mødes og samarbejde med unge fra andre lande
 • Vil styrke dine sproglige kompetencer
 • Vil arbejde for mennesker der har det svært
 • Vil prøve at bo i egen lejlighed med nogle klassekammerater og selv lave mad
 • Vil prøve at kommunikere med andre på tværs af sprog, kultur og alder
 • Vil deltage i aktiviteter der dækker over alt fra at lære spansk til fordomsfrit at møde nye mennesker

Der vil være en udgift i forbindelse med rejsen på 1000 kr. pr. elev, som indbetales inden sommerferien.

Har du valgt EUD10 International, vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale, da der er begrænsede pladser. Udvælgelsen vil ske efter samtalen, på baggrund af en samlet vurdering af faglige og personlige kvalifikationer samt udviklingspotentiale. 

Hvis vi vurderer, at du ikke får en plads på EUD10 International, får du besked om, at du overføres til vores almindelige EUD10 tilbud.

 

Læs mere om hvordan du søger om optagelse herunder.

 

Om UAX

UAX er Aalborg Kommunes 10. klasse

 I UAX bliver du klogere på uddannelses- og karrierevalg i et ungemiljø, der er præget af fællesskab, faglig læring og personlig udvikling. 

Din ungdomsuddannelse starter her.

UAX står for UngAalborg 10. Når du går i 10 klasse i Aalborg er du altså en del af UngAalborg, hvilket betyder, at du får mulighed for at blive klogere på uddannelses- og karrierevalg i ungemiljøer, der er præget af fællesskab, læring og personlig udvikling.

Du indgår i forskellige læringsmiljøer, som stimulerer din nysgerrighed på verden og lyst til at lære mere. Du får også mulighed for et aktivt fritidsliv gennem UngAalborgs mange tilbud.

Vælg 10 måneder der gør en forskel.

Hvad du kan forvente af os
og hvad vi forventer af dig

UAX er for alle, der har lyst til et 10 klassesforløb, hvor faglig og personlig udvikling går hånd i hånd.

 

UAX er starten på en ungdomsuddannelse, men det er også et år, du aldrig vil glemme. Du vil få en masse tætte venskaber med andre, der har de samme interesser som dig.

Uanset hvilket niveau du er på, vil du opleve at blive udfordret på dit niveau. UAX ligger både på Campus på Sporet og på TechCollege.

Det betyder, at din hverdag foregår i rammer, som vil ligne dem, du vil møde på ungdomsuddannelserne. Samtidig skaber vi et trygt miljø kun for 10. klasseselever, hvor du kan udvikle dig fagligt og som menneske og derved have mulighed for at blive den bedste udgave af dig selv.

På UAX arbejder vi tæt sammen med de forskellige ungdomsuddannelser, og du får gennem brobygningsforløb et unikt indblik i, hvordan din verden kan se ud efter 10. klasse. Du står derfor godt rustet, når du senere skal vælge en ungdomsuddannelse. 

På UAX har vi fokus på dig. Du bliver klogere på dig selv, og hvordan du meningsfuldt kan indgå i fællesskaber. 

 

FOTO SLIDER HEROVER: Uanset hvilken retning du vælger, vil undervisningen foregå noget anderledes end, hvad du er vant til i folkeskolen og du vil mærke, at du nu er kommet op i en alder, hvor læring er et fælles ansvar som kan ske på mange andre måder, end den traditionelle tavleundervisning.

Tryksager om UAX

Hent 6 sider PDF i A4 i linket herunder. Her vil du finde samme information om 10. klassesforløbene, de 2 retninger og de 5 spor som UAX kan tilbyde dig.

OBS: PDF herunder er ikke optimeret i forhold til webtilgængelighed dvs., at overskrifter, tabeller, lister mv. ikke er markeret særligt op.

Tryksag om UAX Idræt

PDF herunder er en tryksag som ikke er optimeret i forhold til webtilgængelighed dvs., at overskrifter, tabeller, lister mv. ikke er markeret særligt op.

Optagelse på UAX

Hvis du ønsker at blive en del af UAX til næste i skoleår , skal du søge via optagelse.dk inden den 13. marts.
Der er åbent for ansøgninger fra den 15. januar 2024 med pladsgaranti på UAX ved ansøgning inden 1. marts.

Du skal bruge dit UNI-Login.

Hjælp og vejledning til ansøgning

Læs vejledninger herunder, eller Download guiden til optagelse på UAX

 

PÅ SPORET. Læs vejledning!

1. Gå ind på optagelse.dk

 • Vælg “Søg Ungdomsuddannelse eller 10. klasse”
 • Login ind med UNI•Login
 • Vælg 10. klasse for at komme frem til UAX
 • Vælg 10. klasse igen
 • Søg på og vælg “Aalborg Ungdomsskole
 • Vælg et af de tre linjer/spor

2. Vælg en af de fire linjer/spor

Når du er nået så langt, skal du krydse af  hvilket af vores 4 linjer/spor du ønsker at gå på.

 1. UAX – International
 2. UAX – Samfund/klima/klode
 3. UAX – Science/innovation
 4. UAX – Idræt

(Vi kan garantere at du kommer ind, men vær opmærksom på, at vi desværre ikke kan garantere en plads på lige præcis den  linje/det spor du vælger. Vi gør hvad vi kan for at opfylde alles ønsker!)

3. herefter skal du vælge om du ønsker tilbudsfag

Tilbudsfag er valgfrie ekstrafag. Det kan eksempelvis være fysik, tysk, x-matematik eller lignende.

Obligatoriske samt valgfag

Dansk er i Aalborg Kommune obligatorisk som ekstrafag. Hvis du vælger Science og Innovationslinjen er Fysik/kemi også obligatorisk. 

Ønsker du Fransk oprettes hvis vi har tilmeldinger nok, for at vælge faget, skal du have haft det i 7. – 9. klasse.

Øvrige valgfag på uddannelsen bliver du præsenteret for og vælges først når du er startet på skolen.

 

EUD10. Læs vejledning!

1. Gå ind på optagelse.dk

 • Vælg “Søg Ungdomsuddannelse eller 10. klasse”
 • Login ind med UNI•Login
 • Vælg 10. klasse
 • Vælg EUD 10
 • Søg på og vælg “Aalborg Ungdomsskole”

2. Vælg en af de to linjer/spor

Når du er nået så langt, skal du vælge hvilken to linjer/spor du vil tilmeldes.

 1. UAX – EUD10
 2. UAX – EUD10 International

(Vi kan garantere at du kommer ind, men vær opmærksom på, at vi desværre ikke kan garantere en plads på lige præcis den  linje/det spor du vælger. Vi gør hvad vi kan for at opfylde alles ønsker.)

Du har også mulighed for at blive optaget på UAX i løbet af skoleåret

Er et skifte til UAX i løbet af skoleåret den bedste løsning for dig? Kontakt os for at finde ud af det. 

Kontakt

Har du spørgsmål om optagelse på EUD10, kan du kontakte:

Mads Vestergaard

Telefon: 31 99 40 70
Email: mjen-skole@aalborg.dk

Har du spørgsmål om optagelse på UAX, kan du kontakte:

Bodil Cold Bak

Telefon: 93 52 09 63
Email: bcb-skole@aalborg.dk

 

Vi kan garantere at du kommer ind, men vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere plads på alle spor.

Kontakt

EUD10

Leder 
Mads Vestergaard Jensen

+45 31 99 40 70
mjen-skole@aalborg.dk

UAX 

Leder
Bodil Cold Bak
Telefon: 93 52 09 63
Email: bcb-skole@aalborg.dk

UAX Idræt

Anders Kjær Møller
+45 93 52 09 19
ande8575@ungaalborg.dk 

Adresser for undervisning

UAX | CAMPUS PÅ SPORET
Ved Kennedy Arkaden
På Sporet 8a, 9000 Aalborg

UAX | EUD10
TECHCOLLEGE
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg