Definition af undervisnings- og arbejdstimer for undervisere og ungdomsskolelærere på UngAalborgs fritidshold og projekter.

Undervisningstimer

Undervisningstimer tildeles, når der er tale om undervisning. Hvilket vil sige:

Som underviser skal du udarbejde en undervisningsplan inden første undervisningslektion. Undervisningsplanen skal indeholde en beskrivelse af fritidsholdets/-projektets mål, indhold og form. Undervisningen skal evalueres efter afslutning.

Planerne laves i UNO

Undervisnings- og evalueringsplaner laves i UNO.

I lønnen til en underviser er der indregnet forberedelse, fx afhentning/klargøring/opsætning af udstyr. Det vil sige, at man kun får løn for den tid, som man underviser.

Log ind på UNO

Find holdet og vælg fanen målsætninger – herefter giver det sig selv.

aalborg.ungdomsskole.info/admin

Arbejdstimer

  • Arbejdstimer er de timer, hvor du er sammen med de unge, men som ikke er undervisning.
  • Du har ansvaret for de unge og den aktivitet, som de unge laver.
  • Kræver aktiviteten forberedelse (eksempelvis afhentning af udstyr i Servicecenteret), udbetales der arbejdstimer for den reelle tid, som man bruger.
  • Hvis det drejer sig om en ture med overnatning, og der er forberedelse til turen, kan man få arbejdstimer til dette.
  • Ved afholdelse af LAN kan man maks. få 16 arbejdstimer for et event.

Kombination af undervisnings- og arbejdstimer

Der kan forekomme aktiviteter, hvor der både er arbejdstimer og undervisningstimer.

Eks. 1

Du har en flok unge med i Klatrekælderen.

Du underviser dem den første time i, hvordan man sikrer og klatrer, derefter sikrer du de unge, og du får derfor arbejdstimer for resten af timerne. Du har selvfølgelig udfyldt undervisningsplanen fra hjemmesiden inden aktiviteten. Eksemplet kunne også gælde mountainbike, e-sport, fisketure, kajakroning og så videre.”

Eks. 2

Du skal have 16 unger på vandet i havkajak og har derfor en kollega med, da der kun må være 8 unge på vandet pr. voksen med de rigtige beviser til vandaktiviteter.

Eleverne ankommer kl. 16.00 og i er færdige kl. 19.00. Du møder eventuelt ind kl. 15:30 for at være klar til at eleverne kommer.

Du har ansvaret for undervisningen og sammen med din kollega vejleder I samtlige unge i selvredning, den første time. Derefter tager I på tur sammen med de unge og sejler en time. Du har brugt linket til en undervisningsplan for den første time for jer begge og du får derfor undervisningstakst for den første time. Din kollega får arbejdstimer for hele forløbet. Kl. 18.15 går I op af vandet og påbegynder oprydning og omklædning, så I kan lukke og slukke kl. 19.00.

  • Din kollega underviser ikke, og får derfor 3 arbejdstimer.
  • Du har 1 undervisningstime og 2 arbejdstimer.

Laves der andre aftaler vedrørende løn end ovenstående, skal disse være skriftlige og godkendt af UngAalborgs ledelse.

Ture med ungdomsskolen

Når du er på tur med ungdomsskolen, kan du maksimalt få 8 arbejdstimer pr. dag plus kost. Har du forberedelse til turen, kan du også få arbejdstimer for dem – medmindre forberedelserne bliver gjort i din almindelige arbejdstid. Dette aftales med din nærmeste leder.

Alle udlandsture skal godkendes af Skoleforvaltningens øverste ledelse.

Hent blanket til godkendelse af udlandsrejser

Blanketten sendes via Torben Jespersen Nielsen toni-skole@aalborg.dk

Kontakt og spørgsmål

Har du spøgrsmål vedrørende din løn som underviser, kan du kontakte:

Torben Jespersen Nielsen
toni-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 13