VALGFAG | Ung i dag er et valgfag, der forbereder eleverne på livet efter folkeskolen og klæder dem på til at kunne begå sig i det danske samfund. Valgfaget er baseret på metoder, der sætter fokus på elevernes hverdag og virkelighed. Et vigtigt element i valgfaget er derfor interaktion og elevernes egen stillingtagen til at være ung i dag og i fremtiden.

Dette gøres bl.a. gennem:

 • Besøg i lokale virksomheder og foreninger
 • Erhvervs- og uddannelsesorientering
 • Hjælp til uddannelsesplanlægning, jobsøgning og fritidsjob
 • Socialt samvær mellem unge og voksne
 • Madlavning og oplysning om en sund livsstil

Undervisningsgangen i valgfaget vil variere fra gang til gang og kan være alt fra virksomhedsbesøg og uddannelsesvejledning til, hvordan man bliver iværksætter eller en udflugt i lokalområdet. Hovedformålet med valgfaget er at hjælpe og inspirere de unge til en bedre livsduelighed, hvilket indebærer, at de unges personlige, faglige og sociale kompetencer bliver styrket. Derfor vil valgfaget forsøge at vise så mange facetter af livet efter folkeskolen, således eleverne opnår kompetencer til at kunne begå sig i samfundet samt lære at stole på deres egne drømme og forfølge disse.

Formål

 • at styrke elevernes personlige, faglige og sociale kompetencer
 • at gøre eleverne synlige i lokalområdet og skabe netværk
 • at styrke elevernes selvværd og selvtillid
 • at forberede eleverne på livet efter folkeskolen

Færdighedsmål

 • at eleverne kan koble egne drømme og mål med uddannelses-, job- og karrieremuligheder
 • at eleverne selvstændigt kan tage begrundede beslutninger, der angår deres fremtid

Vidensmål

 • at eleverne kan få kendskab og større viden om uddannelses- og jobmuligheder i fremtiden på lokalt, nationalt og internationalt plan
 • at eleverne får kendskab til virksomheder og foreninger samt iværksætterkulturen i lokalområdet

Kompetencemål

 • at eleverne opnår kompetencer til at kunne begå sig i samfundet
 • at eleverne opnår tro på sig selv, sine evner og egne ressourcer
 • at eleverne bliver motiveret til at komme videre i job og uddannelse
 • at eleverne kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger samt forskellige vilkår.

Kontakt

Kontakt

Camilla Lindum
E-mail: cl-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 05