UngAalborg Brandkorps (Fritidsvalgfag) (0311)

Dette er et af UngAalborgs fritidsvalgfag for elever i 7. – 10. klasse. Du kan kun tilmelde dig holdet efter forudgående aftale med din skole. 

UngAalborg Brandkorps (UAB) er en del af Nordjyllands Beredskabs frivillige beredskab og er et tilbud til dig, som har lyst til at prøve kræfter med brandslukning og førstehjælp.

I UAB bliver du undervist i teori og praksis i Beredskabs Uddannelsescenter Syd, Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Øst – der er transport fra Thomas Boss Gade 6 med afgang 17.30. Mødetid i Rørdal for de af jer, der selv kommer der ud, er kl. 17.45. Sluttidspunkt i Rørdal er kl. 21.00.
 Har du brug for et lift tilbage, er du i Thomas Boss Gade ca. kl. 21.15.   

Målet er at give dig en række færdigheder, så du bliver i stand til i samarbejde med andre at deltage i elementær brandbekæmpelse og røgdykningsøvelser. 

Du gennemfører i løbet af undervisningsforløbet et førstehjælpskursus (færdselsrelateret til knallert) og vil efter endt kursusforløb være i stand til at udøve livreddende førstehjælp. I UAB får du et indgående kendskab til alle områder af Beredskabet, og du får dermed mulighed for senere at indgå i det almindelige frivillige beredskab ved Nordjyllands Beredskab.

Undervisningen i UngAalborg Brandkorps foregår om aftenen og er en blanding af teori og praktiske øvelser, hvor læringen sker i virkelighedsnære situationer. Den nødvendige teori er integreret i den praktisk betonede del af undervisningen i størst muligt omfang.

Der udstedes et selvstændigt bevis for gennemført uddannelse. Beviset dokumenterer, at du har gennemført uddannelsen.

Formål 

Formålet med UAB er at udvikle deltagerens kompetencer som ung brandmand så han/hun kan anvende kompetencerne fra UAB i sin dagligdag; såvel praktisk, som fagligt og socialt. 

Der bliver lagt vægt på, at deltagerne alene, parvis og i grupper får trænet og afprøvet principperne for uddannelsen i praksisnære og anvendelsesorienterede rammer.

Færdigheds- og Kompetencemål

 • Elementær brandbekæmpelse
  Deltageren opnår kompetence til at forebygge og slukke brande med mindre slukningsmidler. 
 • Social Accept og brandmandskodeks
  Deltageren danner sig en holdning til vigtigheden af at have forståelse og accept af egne og andres kompetencer. 
 • Det danske beredskabsopbygning
  Deltageren opnår viden om beredskabets forskellige aktører og deres virke i beredskabet. 
 • Røgdykkerens arbejde og brug af trykluftsapparat
  Deltageren opnår kompetence til at anvende trykluftsapparat til egen beskyttelse.
  Deltageren opnår viden om røgdykkerens arbejde og udfordringer. 
 • Førstehjælp
  Deltageren opnår kompetence til at yde førstehjælp jf. dansk førstehjælp råds retningslinjer. 
 • Slangeudlægninger og slukningsteknik
  Deltageren opnår kompetence til at anvende det lokale beredskabsmateriel til slangeudlægninger.
  Deltageren får desuden viden om forskellige slukningsteknikker i forskellige situationer. 
 • Indsatsøvelser
  Deltagerne anvender deres kompetencer i løsningen af forskellige beredskabsrelaterede opgaver. 
 • Knob og stik
  Deltagerne opnår kompetencer til at anvende knob og stik i forskellige situationer og opgaver. 
 • Brandmandens fysiske og psykiske udfordringer
  Deltageren danner sig en holdning til vigtigheden af at opbygge styrke og kondition så det passer til de udfordringer som brandmandens opgaver indeholder.
 • Fysisk træning – brandmandens fysiske test
  Deltageren opnår kompetence til at tilpasse og gennemføre brandmandens fysiske test så den passer til egen formåen og udvikling. 
 • Uniformens anvendelse og iklædning
  Deltageren opnår viden om forventninger til uniformeret personel samt danner sig en holdning til offentligt brug af uniform. Deltageren opnår desuden kompetence til at iklæde sig til indsats. 
 • Sikkerhed ved indsatser og skadestedets opbygning
  Deltageren opnår kompetence til at opbygge et skadested og færdes på skadestedet med fokus på andres og egen sikkerhed.

Vidensmål

 • Efter endt uddannelse er deltagerne i stand til at se vigtigheden af samfundsrelevante beredskabsfaglige uddannelsesaktiviteter. 
 • Deltagerne får en viden om, og erfaring med, elementær brandbekæmpelse, førstehjælp samt generelt kendskab til alle områder af Beredskabet.

Se video om UngAalborg Brandkorps

Kontakt

Teamleder Nordjyllands Beredskab Søren Korsgaard

sk@nobr.dk – Mobil +45 2028 9952

Tilmeld UngAalborg Brandkorps (Fritidsvalgfag)

ALDER
Du skal være fyldt 12 år. Desuden skal du gå i 7., 8., 9. eller 10. klasse.

Holdnummer 0311

Max 24 tilmeldinger

Sted Beredskabscenter Aalborg

Tid Intro og velkomst: Tirsdag den 31. august 2021 kl. 18.30-20.00

Undervisning: Tirsdag kl. 17.45 – 21.00 og to lørdage fra 08.00-17.00 og 08.00-16
15 lektioner svarende til ca. 55 timer.

Sted: Beredskabs Uddannelsescenter Syd, Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Øst

Tilmeldingsfrist: fredag 20. aug 2021 kl. 23:59

Pris Deltagelse er gratis

Tilmeld

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

Sangskrivning (Fritidsvalgfag) (0304)

Sangskrivning (Fritidsvalgfag) (0304)

På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi starter helt fra bunden i sangskrivningens første faser, og arbejder løbende med melodiske, harmoniske og tekstlige virkemidler.

Food Maker (Fritidsvalgfag) (0306)

Har du brug for at lære, hvordan du skaber bedre måltidsvaner for dig selv eller dine venner, i fællesskab med andre unge? Vil du udvikle, eksperimentere og udfolde dig kreativt indenfor mad og måltidskulturen så, har du muligheden her.
Vi dyrker glæden ved mad og eksperimenterer i fællesskab, så vi håber, at vi sammen laver en masse fejl.