UngAalborg – COVID-19 Beredskab

//opdateret den 29. januar 2021

Restriktioner til den 28. februar 2021

Kære alle medarbejdere i UngAalborg

Det er desværre igen en alvorlig dag i dag. Vi har siden foråret kæmpet med Corona, og nu har smitten desværre igen så hårdt fat, at en skærpelse af restriktionerne også er nået vores område.

Restriktionerne omfatter ALLE ungdomsskoleaktiviteter (se nedenstående undtagelser) og er fortsat foreløbigt gældende.

Nedenfor kan I læse, hvordan vi forholder os. Der vil selvfølgelig stadig være mulighed for at lave onlineundervisning, og møder afholdes online med tændt skærm, med undtagelse af møder med sårbare unge.

Vi har prøvet det før, og forårets gode erfaringer tager vi med os

Vi så i foråret, at de steder, hvor nedlukningen fungerede bedst, var de steder, hvor man havde det tætteste samarbejde i de lokale områder. Dette opfordrer vi til fortsætter.

Flere eksperter synes at have sporet debatten ind på, at alle ansatte på børn- og ungeområdet bare skal gå på tidlig juleferie. Dette er ikke tilfældet. Der er IKKE tale om en tidlig juleferie. Det er vigtigt, at vi fortsat yder en særlig indsats for de børn og unge, der har det sværest.

Det er derfor også vores klare opfordring, at I ikke overimplementerer retningslinjerne unødigt, men følger dem til punkt og prikke. Hverken mere eller mindre.

Unge med særlige behov

Der er vigtigt for os at understrege, at INGEN sårbare børn og unge skal være hjemme i den kommende tid.

De skal have en så normal hverdag som muligt, og det er vores ansvar at sikre, at de får det. Derfor er det vores forventning at I i den kommende tid har et særligt øje og gør en ekstra indsats netop for disse børn. Dette vil resultere i, at man som ungdomskolemedarbejder kan få ændrede arbejdsopgaver og arbejdstider!

Sårbare børn og unge er ikke kun undtaget de nye stramninger pga. sociale årsager, det kan lige såvel være af pædagogiske eller læringsmæssige årsager – ex. børn der ikke har knækket læsekoden, børn og unge i intensive dansksprogsforløb, osv.

Vi håber, at I fortsat vil være kreative og sikre sårbare unge både i og omkring klubben og kulturhuse og alle andre steder, I færdes som ungdomsskolemedarbejdere. Det er klublederen, som i samarbejde med teamlederen, vurderer, om de unge er sårbare.

Specifikke undtagelser/ændringer

 

Ungdomsklubber, kulturhuse og fritidsaktiviteter

Ungdomsklubber, kulturhuse og fritidsaktiviteter lukkes ned med undtagelse af det allerede pågående opsøgende arbejde, hvor sårbare unge kan få et tilbud.

Planlagte klub- eller fritidstimer kan blive omlagt til opsøgende SSP arbejde med henblik på at opspore mistrivsel eller uhensigtsmæssig adfærd blandt unge, der nu ikke ses i skolerne eller i fritiden.

Vi forventer, at det opsøgende arbejde foregår fordomsfrit og med tilbud om alternative Corona-venlige aktiviteter, der overholder retningslinjerne. Disse tilbud gælder kun for de pågældende unge og kun for dem.

Juniorklubber

Juniorklubberne holder kun åbent for elever på 4. årgang og altid klasseopdelt inde og ude.

Sårbare elever på 5. og 6. årgang får undtagelsesvis lov at komme i Juniorklub.

Det er klublederen i samarbejde med teamlederen, der vurderer, om de unge er sårbare. I kulturhusene er det kulturhuslederen, der vurderer.

UAX

10. klasserne overgår til onlineundervisning og online møder.

Netværksmøder vedr. udsatte unge kan afholdes fysisk. Det er indholdet af mødet der definerer om fysisk fremmøde er nødvendigt.

UngAUC

Er på grund af lovgrundlaget (ungdomsskolens heltidsundervisning) undtaget restriktionerne. Her gennemføres undervisningen. Der er fremmøde for det pædagogiske personale og ledelsen, mens administrative medarbejdere arbejder hjemmefra.

Mulighed for fremmøde

Medarbejdere med opgaver, der direkte har med sårbare unge at gøre.
Medarbejdere med opgaver, der fysisk ikke kan varetages hjemme.

Evt. fremmøde og opgaver, der kræver fysisk fremmøde er aftalt med nærmeste leder.

Der vil være lokale forhold som er særlige for de forskellige afdelinger, hvilket bliver kommunikeret af lederen.

HUSK: Restriktionerne herover omfatter ALLE ungdomsskoleaktiviteter og er gældende foreløbigt til den 28. februar 2021.

 

Følgende hænges op alle steder, hvis ikke andet er hængt op!

Sundhedsstyrelsens opslag: Ung under COVID-19 epidemien med gode råd til hvordan du som ung kan være med til at forebygge smittespredning med ny coronavirus. Kan downloades som PDF her:

Sundhedsstyrelsens gode råd: Ung under COVID-19 epidemien

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Ung-under-COVID-19-epidemien

Kørsel i ungdomsskolens busser

      • Inden man sætter sig i en bus, spritter man af, og vasker hænder.
      • Man kører kun med unge, der normalt er sammen. Det vil sige i skolen eller på hold.
      • Alle der kører i bus sammen, kører med mundbind!

Ved symptomer

Hvis en ung, medarbejder eller leder smittes eller udviser symptomer, følger vi Aalborg kommunes beskrivelser

https://drive.google.com/drive/folders/12jM0o26EmsNODGoqC3lGQTKTeXpKu3gF?usp=sharing

Læs mere særligt for: