UngAalborg Vandcenter

Vestre Fjordpark, Hals og Sebber

 

Vi har altid sikkerheden i top og fokus på den gode oplevelse..

ForældreSikkerhedsinstrukser

Velkommen på vandet

Vi tilbyder havkajak, kano og Stand-Up Paddle Board.

Friluftsliv i UngAalborg byder på oplevelser og forløb for 13-19årige unge i Aalborg kommune. UngAalborg Vandcenter udbyder også interne kurser for ansatte i Aalborg Kommune som beskæftiger sig med målgruppen af unge. Vi har altid sikkerheden i top og fokus på den gode oplevelse.

Vi tilbyder ikke ipp kurser, udlejning eller undervisning til private.

Kontakt og book

  • UngAalborg Vandcenter er for 13-19årige
  • Private og firmaer kan IKKE booke Vandcenteret.
  • Internt i UngAalborg og Fritidscentre kan ved oprettelse af hold gratis booke aktiviteter i UngAalborg Vandcenter.
  • Skoler og andre kommunale interessenter med unge i målgruppen kan booke aktiviteter efter aftale.

Vil du booke eller har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte UngAalborg Vandcenter:

Mikael Krabbe
krabbe@ungaalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 12

Forældreaccept

Skal underskrives og medbringes på dagen,  før dit barn kan deltage i vandaktiviteter.

Med en underskrevet forældreaccept tillader du hermed at dit barn må deltage i vand-aktiviteter i Aalborg Ungdomsskole.

Samtidig bekræfter du blandt andet også at dit barn kan svømme og ikke har sygdomme der kan medføre bevidsthedstab (f.eks. epilepsi).

Forældreaccept findes på forældresiden.

 

Sikkerhedsinstrukser

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP

Denne sikkerhedsinstruks dækker sejladsaktiviteter med kajak, kano og SUP boards i Aalborg Ungdomsskole.

De konkrete retningslinjer beskrevet i dette dokument kan følges direkte, hvis aktiviteten overholder de definerede rammer.

Bilag til UngAalborgs sikkerhedsinstrukser

 

Sikkerhedsinstruks
for båd med motor

Om krav til sikkerhed, Sejlregler, overbordfald, Motorbrand, Kollision, Risici for at slå sig ved vandskiløb mv.

Sejladsplan

Kun for uddannede instruktører! Udfyldes inden turen starter.