UngAalborg Uddannelsescenter er Aalborg Ungdomsskoles uddannelsescenter for unge i alderen 14 – 25 år. Vi har godt 400 unge i fuldtidsforløb og ca. 150 unge i korterevarende forløb og projekter.

UngAUC tilbyder målrettede forløb som afslutning på grundskole og i overgang til videre uddannelse/ beskæftigelse. Vi er organiseret med fuldtids skole- og uddannelsestilbud samt kurser, projekter og afklaringsforløb. Tilbuddene er placeret på forskellige lokaliteter i Aalborg.

UngAUC er organiseret i team med lærere, trivselsmedarbejder og teamleder. Derudover har vi administrativt og teknisk servicepersonale. Vi er i alt cirka 60 ansatte.

Klik her for at læse mere på www.ungauc.dk