UngAUC

UngAalborg Uddannelsescenter

UngAUC tilbyder målrettede forløb som afslutning på grundskole og i overgang til videre uddannelse/ beskæftigelse. Vi er organiseret med fuldtids skole- og uddannelsestilbud samt kurser, projekter og afklaringsforløb. Tilbuddene er placeret på forskellige lokaliteter i Aalborg.

ungauc.aula.dk

UngAUC er organiseret i team med lærere, trivselsmedarbejder og ledelse. Derudover har vi administrativt og teknisk servicepersonale. Vi er i alt cirka 40 ansatte.

UngAUC er UngAlborg Uddannelsescenter for unge i alderen 13 – 19 år. Vi har godt 230 unge i fuldtidsforløb og ca. 100 unge i korterevarende forløb og projekter.

Der er løbende optag på UngAUC

Der skal ansøges om optagelse på skolen.

UngAalborg Uddannelsescenter tilbyder målrettede forløb som afslutning på grundskolen og i overgangen til ungdomsuddannelser.

Find ansøgning på ungauc.aula.dk

Skoleleder
Vivi Kirch
vk-skole@aalborg.dk
93 52 09 61

UngAUC
Enggårdsgade 65
9000 Aalborg