Bestil bogen: Ungdomsliv og læring

 

 

Rapport fra et udviklingsarbejde i Aalborg Ungdomsskole

af Per Fibæk

Pris: 225 kr.

Du kan købe bogen ved at henvende dig til UngAalborg:

Tlf. 93 52 09 00

Indhold

Forord
Kapitel 1 Ungdomsskolens tradition og aktuelle udvikling
Kapitel 2 Et positivt grundlag for ungdomsskolens pædagogik
Kapitel 3 Forskning om unge, undervisning og ungdomsskole
Kapitel 4 Didaktisk udvikling på UngAUC
Kapitel 5 Selvregulerende processer
Kapitel 6 Relationskompetence
Kapitel 7 Klubprojekter
Kapitel 8 Hvad kan ungdomsskolen, og hvad skal den i fremtiden?
Noter

ISBN: 978-87-87656-21-4

Copyright: Forfatteren og Aalborg Ungdomsskole, 2012
Font: Cambria
Tryk: AK-print, Aalborg
1. udgave, 1. oplag 2012
Sider : 179 
Forlag : UngAalborg (Aalborg Ungdomsskole)
Redaktion: Mogens Rude
Layout/opsætning & grafik: Mads Sawman

Printed in Denmark, 2012