Ungepolitik | Frederik, Nikoline og Sofus fra Aalborg Ungebyråd mødtes mandag d. 9. maj 2016 med Aalborg Byråd til en veloplagt debat i Byrådssalen. Med sig havde de unge to forslag til de voksne politikere inden for emnet ”Klima, miljø og bæredygtighed”.

De unge politikere i Ungebyrådet mener, at kommunens unge har brug for endnu mere viden om emnet, som fremtidige generationer skal bygge på. Derfor havde Ungebyrådet stillet to forslag til det voksne Byråd, som kunne danne afsæt for en poltisk debat indenfor “Klima, miljø og bæredygtighed”.

Debatten bølgede livligt frem og tilbage med forskellige synsvinkler. Det blev blandt andet foreslået, at den nye Miljø- og bæredygtighedsstrategi skal i høring hos de unge. Flere politikere kunne også se en mulighed i, at Aalborg Ungebyråd og Det Fælles Elevråd i Aalborg Kommune måske kunne arbejde videre med de unge politikeres forslag.

Aalborg Ungebyråd debatterede også med de voksne om, hvordan de unge kan styrke samarbejdet med Aalborg Byråd. Det førte til, at de unge laver et udkast til en samarbejdsaftale, der vil blive sendt til Aalborg Byråd.