Virksomhedsplan 2018-2020 + Ungdomsskoleplan for UngAalborg.

Ungdomsskoleplanen er revideres i øjeblikket.

UngAalborg er landets største ungdomsskole med omkring 300 ansatte og 16.200 potentielle unge i målgruppen, som er mellem 13 og 19 år.

Virksomhedsplan 2018-2020

UngAalborg udøver sin virksomhed på grundlag af en politisk vedtaget 3 årig virksomhedsplan. Virksomhedsplanen er udarbejdet med det udgangspunkt, at UngAalborg ønsker at være en central og dynamisk aktør på ungeområdet i Aalborg Kommune båret af det engagement, den ambition og den stolthed, som præger UngAalborgs arbejde.

Indsatser 2018-2020

Udover UngAalborgs trykte vision (download nederst i PDF) kan alle indsatser for de unge findes på:

https://virksomhedsplan.aalborgungdomsskole.dk

Ja, fordi vi tror på hinanden, og det vi kan i fællesskab

Når vi i Virksomhedsplanen 2018-2020 siger JA, er det en vision om en endnu bedre fremtid. Bedre fordi de unge er fremtiden.

 Som ungdomsskole skal vi medvirke til at ruste de unge til en fremtid, vi ikke kender. Det vil vi gøre ved at fokusere på indhold, glæde og fællesskaber.

JA, er en værdibaseret vision, der indebærer tillid til og en overbevisning om, at det fællesskab, vi har med hinanden, giver et bedre liv nu og i fremtiden. Det er en kreativ tilgang til bæredygtige fællesskaber, hvor vi som mennesker bliver rigere af mangfoldighed.

Kerneopgaven

Ungdomsskolen blev oprettet i 1942 med det formål at give unge en forståelse for det samfund, de levede i. Den vigtigste begrundelse var dog at værne de unge mod datidens totalitære retninger.

Det ligger fasttømret i ungdomsskolens arbejde – og lovgivning – den dag i dag. Læring, dannelse, trivsel og demokrati er indlejret i alt, hvad vi gør i UngAalborg, derfor vil det ikke fremgå som en decideret politik eller indsats i virksomhedsplanen.

Vision

Vi siger JA til de unge, til omverdenen og til hinanden, og det vi kan i fællesskab.

 • Ja! Vi er modige
 • Ja! Vi har tillid
 • Ja! Vi dyrker nu’et
 • Ja! Vi laver fejl
 • Ja! Vi fokuserer på kvalitet
 • Ja! Vi leger, eksperimenterer og tænker nyt
 • Ja! Vi tror på, at samarbejde løfter opgaven
 • Ja! Vi er fleksible
 • Ja! Vi handler og får tingene til at ske
 • Ja! Vi er imødekommende og hjælper med glæde

Ud af navlen, ind i hjertet

Unges hverdag er præget af “mål og retning” og fokus på forberedelse til et fremtidigt liv.

Det fokus har UngAalborg også, men vi er, kan og skal noget mere.

I UngAalborg løser vi denne særlige opgave ved at tilbyde både fuldtidsskole,  lærings- og sociale projekter og ikke mindst et hav af fritidstilbud, klubaktiviteter og events.

I UngAalborg lægger vi stor vægt på at imødekomme de unges egne ideer og ønsker til aktiviteter, læring og formelle og uformelle fællesskaber.  Ligesom vi udvikler og udbyder tilbud i samarbejde med andre aktører for på den måde at sikre et bredt, spændende og kvalificeret tilbud til de unge.

Det fælles tredje

I UngAalborg kan de unge være fælles om aktiviteter sammen med engagerede medarbejdere, som er ildsjæle, der kommer fra alle dele af samfundet. Vi har fokus på “det fælles tredje” – hvor aktiviteterne ikke er målet, men midlet. Dette kan give nye indsigter og fællesskabsfølelse samt styrke den enkeltes egenfortælling.

Det er det, der udgør ungdomsskolens og UngAalborgs DNA.

De 4 politikker

FIre temaer, som udgør fundamentet for UngAalborgs aktiviteter i planperioden 2018-2020.

 • Keep the Planet
 • Lokalt Globalt
 • Identitet og fællesskaber
 • Fremtidens færdigheder

Hent virksomhedsplanen (PDF)

Ungdomsskoleplanen

Ungdomsskoleplanen indeholder lovgrunglaget for ungdomsskolens virke, overordnede linier for struktur i virksomhedsplan, UngAalborgs opgaver, organisation, målgruppe, økonomi m.m.

UngAalborg er organiseret med en administration, en projekt- og udviklingsafdeling, UngAUC (UngAalborg Uddannelsescenter), Friluftskolen, 31 ungdomsklubber og 6 juniorklubber. Kulturhusene KUL Nordkraft, Station10, Street Station, samt Crossbanen i Hvorup, Vandcenter Aalborg og Skatehallen i Vejgaard. UngAalborg har også over 150 hold og projekter, der er organiseret på fritidsbasis, hvor undervisningen primært foregår på kommunens folkeskoler og kulturinstitutioner. UngAalborg samarbejder med ledelsen og overbygningen på alle folke- og privatskoler i Aalborg Kommune.

UngAalborgs vision er, at UngAalborg agerer proaktivt, arbejder helhedsorienteret og tænker globalt, at UngAalborg er en proaktiv frontspiller på det ungdomspolitiske område, at UngAalborg er central medspiller for læring og livsduelighed for alle unge, og at UngAalborg inspirerer og udfordrer unge til aktivt medborgerskab.

Download publikationer herunder