VoxVærk er ved at blive udviklet og vi har derfor ikke datoer i 2019 på plads.

Alene, udenfor, ensom, dig? Klar til forandring? Prøv en fantastisk uge med fokus på personlig udvikling!

For unge i 7. – 10. klasse, som har brug for et løft i forhold til trivsel, selvtillid og selvværd og som vil en positiv forandring. Det kan være stille unge, ensomme unge eller unge udsat for mobning.

Fra minus til plus

Målet er, at de unge opnår konkrete redskaber, der giver handlekompetencer i forhold til personlig udvikling. De får mulighed for at skabe nye netværk og for at få en oplevelse af ikke at være alene.

Med udgangspunkt i de unges egne ønsker om forandring er målet at understøtte påbegyndelsen af en positiv udvikling i forhold til selvværd, selvtillid og trivsel.

Indhold og metode

Vi veksler mellem et coachende og aktivitetsbaseret forløb. Vi arbejder med gruppesamtaler og individuelle samtaler.

Hver dag er der fysiske aktiviteter, som alle kan deltage i. De unge får blandt andet kendskab til de mekanismer, der kan fastholde os i negative automatiske tanker – og hvad der skal til for at ændre på dette. Det er den enkelte unges mål, der er i fokus.

Gruppen kender de mål der opstilles, så de unge kan støtte hinanden undervejs.

Der er 2 undervisere og 6 – 12 unge i et forløb. Undervisningen kører i dagtimer fra klokken 8.30- 15.00 på Fritidscenteret Vesterkæret.

Før og efter forløbet

Før forløbet deltager forældre og den unge i en informationsaften, hvor vi præsenterer ugens indhold og arbejdsformer og giver praktiske oplysninger. Vi skal også afstemme de forventninger vi har til hinanden.

Efter forløbet får forældre og klasselærer information om udviklingsmål for at sikre en fortsat positiv udvikling. Cirka 3 uger efter forløbet holder vi et opfølgningsmøde for de unge.

VoxVærk er ved at blive udviklet og vi har derfor ikke datoer i 2019 på plads.

Kontakt

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte UngAalborg

Mikaeal Krabbe
E-mail: mkr-skole@aalborg.dk / Mobil 93 52 09 12

Skoleforvaltningen
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby