Friluftsliv 2024/25

Gennem de forskellige friluftsaktiviteter, skaber vi uforglemmelige øjeblikke med din klasse, med mulighed for sus i håret og at mærke adrenalinen pumpe. 

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Fællesskab Idræt

TEMADAG / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE

Adrenalinkick, natur & fællesskab

Gennem de forskellige friluftsaktiviteter, skaber vi uforglemmelige øjeblikke med din klasse, med mulighed for sus i håret og at mærke adrenalinen pumpe.

Vi udbyder forskellige friluftsaktiviteter…

Mountainbike OMTB (Orienteringsløb på MTB). Trekking/lejrliv. Klatring. Vandaktiviteter. kajak. Kajakpolo. Kano & SUP. Teambuilding.

Vores forløb egner sig også til at køre som opdelt eller små grupper, for at opnå bedst mulig forudsætning for at styrke relationen mellem hinanden.

Vi tilbyder også teambuilding på tværs, med udgangspunkt i friluftsliv og med fokus på trivslen og det sociale fællesskab i klassen.

Friluftsliv i UngAalborg er en bred palette af aktiviteter, fælles for alle aktiviteterne er, at de er et inspirerende og spændende supplement til undervisningen i udskolingen. I forløbet med friluftsliv, har vi både fokus på at styrke fællesskabet og relationerne mellem eleverne, men også på at udvikle hver enkelts individuelle grænser og få troen på dem selv til at vokse.

Forskellige steder

Friluftsliv kan forgå i jeres nærområde, ude i naturen eller på UngAalborgs lokationer. Hvor, aftaler vi sammen, alt efter ønsker og muligheder.

Antal elever

Vi tilpasser sammen elevantallet efter aktivitet og ønsker.

Kontaktperson/ underviser

Book dig ind på Friluftsliv 2024/25. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt underviseren

Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så kontakt os derfor i god tid.

Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg.Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket

Send elevlister. Vigtigt inden holdstart...

Send elevlister inden holdstart. Undervisningen kan ikke starte før listerne er sendt.

Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Samarbejdsaftalen

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed - fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Foregår undervisningen i UngAalborg, er vi forberedte på at modtage jer og at I ved hvor og hvornår I skal møde.

Eleverne og forventninger

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.