Skolesamarbejdet 2021-2022

Vi glæder os til samarbejdet, og siger JA - fordi vi tror på hinanden, og det vi kan i fællesskab.

Folderen er nu klar og kan downloades herunder.

Her kan du finde blandt andet UngAalborgs valgfag, temaforløb, fritidsvalgfag, læringsforløb, Ung til Ung, ungdomskultur- og aktivitetshuse og Friluftsliv.


NYHEDER:
 Teamledere, Sejlflod Aktivitetshus, Podcast: Sidesporet og ny profil på Stationen.

 

Se valgfag mv.Folder 2021/2022

Valgfag

250 kr. / time

■ Valgfag, UU og temaforløb koster 250 kr/time.
■ Kontakt projektmedarbejderen for at lave en aftale.
■ Kontaktoplysninger findes i holdbeskrivelsen.

 Valgfag og temaforløb kan også være understøttende
UngAalborg vil gerne være medvirkende til at opkvalificere den understøttende undervisning på skolerne. Har skolen specifikke ønsker eller ideer, imødekommer vi det med et smil.

 

 

Temaforløb

250 kr/time

Fx fælles temadag for hele udskolingsafdelingen, for årgange eller klasser eller som en del af tema/emneuge, hvor UngAalborg faciliterer dele af temaet.

■ Lærere/teams kan frigøres.
■ Endelig pris vil afhænge af antallet af elever. Som udgangspunkt regnes med en underviser pr. klasse.

 

 

Fritidsvalgfag

Gratis

60 timers fritidsvalgfag er frivillige valghold som de unge selv skal tilmelde sig. Fagene kører efter skoletid og kan kombineres som 2 forskellige fag af 30 timer for at nå de 60 timer.

  • De unge tilmelder sig med  UNI-login.
  • Minimum 10 elever/pr. hold
  • Fagene kræver ikke afsluttende eksamen
  • Tid: 2-3 timer, 1 dag om ugen

Ung til Ung

500 kr/time

Grupper af unge, som kan bookes til foredrag og undervisning. De unge står selv for indhold og undervisning uden tilstedeværelse af voksne.

■ Booking skal ske senest 1 måned før arrangementets afholdelse
■ Booking af en gruppe koster 500 kroner uanset timetal
■ Almindeligvis regnes der med en dobbelt lektion

Læringsforløb

Gratis

UngAalborgs intensive læringsforløb er alternative indgange der støtter unge til at skabe positiv forandring i deres skole- og ungdomsliv.

 

Events

500 kr. / Gratis

UngAalborg samler unge på tværs af skoler og årgange gennem events og arrangementer.

  • Priser er pr. klasse/hold
  • Overbygningen modtager invitation via

 

Book os og lav aftaler i god tid

Kontakt os i god tid, da der ofte kan gå en måned fra vi laver aftalen, til vi kan gå i gang. UngAalborg gør opmærksom på, at levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser.

 

Kommunikation og koordination sker mellem skolen og UngAalborgs projektmedarbejdere inden for det enkelte fagområde – se kontaktoplysninger i holdbeskrivelserne.

Vi anbefaler, at UngAalborgs teamledere eller anden relevant person fra udskolingen deltager i koordinerende møder hvor man indgår klare og tydelige partnerskabsaftaler.

Elevlister sendes til UngAalborg

Inden holdene starter, skal skolen sende elevlister til Ulla på ubl-skole@aalborg.dk. Projektmedarbejderne for de enkelte hold er ansvarlige for holdlister.

 

Lokaler og rammer

Skoler skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse mv.

Undervisningstakster

Valgfag, UU og temaforløb
Inkl. underviser og materialer.
Prisen er 7.500 kr. for et valgfag på 30 timer eller 250 kr/timen for UU eller temaforløb.

Fritidsvalgfag
Min. 10 elever pr. hold.
60 timer eller 2×30 timer.

Ung til Ung
500 kr. / klasse
2×45 minutter

Aflysning af undervisning

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen senest 3 uger før undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer teamleder, undervisere, elever og forældre.

Sygdom hos underviser

Ved sygdom hos underviser UngAalborgs Koordinator bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer kontaktlærer + skole.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren hvorpå der føres fravær. Underviseren afleverer en oversigt over fraværende elever på kontoret efter hver undervisningsgang.

 

Ved ændringer i bemanding

UngAalborgs koordinator retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole.

Skolen informerer forældre via AULA.

Praksis omkring holdskifte

Skolerne laver selv en praksis herfor. Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.