Valgfag, valgfagshold, Ung til Ung, Temaforløb, events og faciliteter 2019/2020

Ungaalborg stræber efter at være en dynamisk og kreativ samarbejdspartner som altid leverer kvalitet. Vi er specialister indenfor vores felt og altid klar på at banke et læringsmiljø op, hvor skolen ikke selv har mulighed eller kompetencerne til rådighed.
Se alle fagVigtig info

Skolesamarbejdet 2019-2020

Et udvidet samarbejde med Aalborg Kommunes skoler i form af partnerskaber med de unge i fokus, så deres muligheder for læring, uddannelse og personlig udvikling optimeres.

Ungdomsskolen er ikke en butik hvor du kan handle, men en handlekraftig og kreativ samarbejdspartner med fokus på den fælles opgave omkring unges læring og trivsel.

Nyt i 2019-2020

 • Undervisningstaksterne for valgfag er faldet fra 300 kr/time til 250 kr/time. Ekstra takst for undervisning med udstyr er fravalgt.
 • 60 timers (eller 2×30) valghold . Her er prisen 300 kr/elev
 • Der er færre valgfag, men et skarpere udbud
 • Der er fokus på Håndværk og Design som er gratis

Skoleudvikling i samarbejde med UngAalborg

Er du kreativ og udviklingsorienteret vil UngAalborg gerne indgå i samarbejde uden økonomi mellem os.

Indgå partnerskabsaftaler i god tid

 • Forberedelsestiden udgør 1 måned, så book os derfor i god tid. UngAalborg gør opmærksom på, at levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser.
 • Kommunikation og koordination sker mellem skolen og UngAalborgs koordinator inden for det enkelte fagområde. Vi anbefaler, at UngAalborgs kontaktperson eller anden relevant person fra udskolingen deltager i koordinerende møder.

 

Undervisningstakster
2019-2020

Valgfag, forløb og understøttende undervisning

 • Undervisningstakst: 250 kr/time

 

Valgfagshold / 60 timer eller 2×30 timer

 • Undervisningstakst: 300 kr/elev
 • Minimum 10 elever på et hold

 

Håndværk & design og Talenthold

 • Gratis

Ung til Ung

 • 500 kr./

Vores undervisere

Når vi søger undervisere i ungdomsskolen, leder vi efter specialister – folk, der brænder, ånder og lever for deres fag! De er ikke nødvendigvis pædagogisk uddannet, men er frontspillere på deres område. Da det ofte er valgfag eller understøttende undervisning, vi varetager for jer, er det engagementet i faget, der driver underviseren og motiverer de unge.

Lokaler og rammer

Skoler skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse mv.

Aflysning af undervisningsgang

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang.

 

 

Elevlister og fravær

Skolen sender elevlister til UngAalborg en uge før opstart. I partnerskabsaftalen, er der vedhæftet en vejledning til, hvordan listerne laves i KMD Elev.

Hvis skolerne ønsker at underviseren fra UngAalborg skal registrere elevernes tilstedeværelse, skal skolerne sørge for at udlevere en elevliste til den pågældende underviser ved første undervisningsgang.

UngAalborg tager udgangspunkt i det antal elever der er tilmeldt holdet og det er skolernes ansvar at eleverne er tilstede ved undervisning.

Det daglige samarbejde

Skolen sender elevlister til UngAalborg en uge før opstart. I partnerskabsaftalen, er der vedhæftet en vejledning til, hvordan listerne laves i KMD Elev.

Hvis skolerne ønsker at underviseren fra UngAalborg skal registrere elevernes tilstedeværelse, skal skolerne sørge for at udlevere en elevliste til den pågældende underviser ved første undervisningsgang.

UngAalborg tager udgangspunkt i det antal elever der er tilmeldt holdet og det er skolernes ansvar at eleverne er tilstede ved undervisning.

I UngAalborg siger vi JA!

Vores medarbejdere brænder for at gøre en forskel for unge i Aalborg Kommune.

De er altid med på nye ideér, og ringer I for at spørge, om vi kan varetage en opgave, vil svaret være ja! Har I andre ønsker, tanker eller ideér, tager vi gerne en snak om, hvordan vi sammen kan gøre elevernes ungdomsliv rigt og spændende.

Jeg håber, at vi med vores tilbud kan bidrage til en alsidig og indholdsrig skoledag for de unge i Aalborg Kommune. Alle i UngAalborg glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde!

Valgfag

250 kr/time

 ■ Timetallet vil omfatte min. 30 timer.
■ Vi kan efter aftale udvikle flere typer af valgfag efter skolens behov.

 

Valgfag kan også være understøttende
UngAalborg vil gerne være medvirkende til at opkvalificere den understøttende undervisning på skolerne. Har skolen specifikke ønsker eller ideer, imødekommer vi det med et smil.

 

Temaforløb

250 kr/time

Fx fælles temadag for hele udskolingsafdelingen, for årgange eller klasser eller som en del af tema/emneuge, hvor UngAalborg faciliterer dele af temaet.

■ Lærere/teams kan frigøres.
■ Endelig pris vil afhænge af antallet af elever. Som udgangspunkt regnes med
en underviser pr. klasse.

Fritidsvalgfag

300 kr/elev

60 timers fritidsvalgfag er frivillige valghold som de unge selv skal tilmelde sig. Fagene kører efter skoletid og kan kombineres som 2 forskellige fag af 30 timer for at nå de 60 timer.

 • De unge tilmelder sig med  UNI-login.
 • Minimum 10 elever/pr. hold
 • Fagene kræver ikke afsluttende eksamen
 • Tid: 2-3 timer, 1 dag om ugen

  Ung til Ung

  500 kr./klasse

  Grupper af unge, som kan bookes til foredrag og undervisning. De unge står selv for indhold og undervisning uden tilstedeværelse af voksne.

  ■ Booking skal ske senest 1 måned før arrangementets afholdelse
  ■ Booking af en gruppe koster 500 kroner uanset timetal
  ■ Almindeligvis regnes der med en dobbelt lektion

  Talenthold

  GRATIS

  Talentholdene er et tilbud til en gruppe af unge der søger en lidt større faglig udfordring. For at kunne deltage skal den enkelte elev udpeges af den lokale faglærer.

   Læringsforløb

   GRATIS

   UngAalborgs intensive læringsforløb er alternative indgange der støtter unge til at skabe positiv forandring i deres skole- og ungdomsliv.