Samarbejdet 2020-2021

Vi glæder os til samarbejdet, og siger JA - fordi vi tror på hinanden, og det vi kan i fællesskab.

 

Indhold: Valgfag, valgfagshold, Ung til Ung, Temaforløb, Events, Friluftsliv…

Se aktiviteterFolder 2020 (5mb)

Indgå partnerskabsaftaler i god tid

Forberedelsestiden udgør 1 måned, så book os derfor i god tid. UngAalborg gør opmærksom på, at levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser.

Kommunikation og koordination sker mellem skolen og UngAalborgs koordinator inden for det enkelte fagområde. Vi anbefaler, at UngAalborgs kontaktperson eller anden relevant person fra udskolingen deltager i koordinerende møder.

Der har været brug for en tydeliggørelse af, hvem der gør hvad. Derfor kan man i regnearket med partnerskabsaftalernes hvem, hvad, hvor finde følgende oplysninger om praksisaftaler.

Partnerskabaftalerne ligger tilgængelige på:
www.ungaalborg.dk/partnerskab

Nyt i 2020-2021

 • UAX: UngAalborg har overtaget Aalborg Kommunes 10. klasse.

 • Change Agents: Ny Ung til Ung gruppe som tilbyder temadage, oplæg og workshops

 • Makerspace: Fritidsvalgfag: UngAalborg tilbyder makerspace

 • Brandkorps: Fritidsvalgfag: unikt tilbud til unge, som har lyst til at prøve kræfter med brandslukning og førstehjælp

Undervisningstakster

 • Valgfag, forløb og UU: 250 kr./time
 • Ung til Ung: 500 kr./klasse
 • Events er enten gratis eller 500 kr./klasse
Sygdom hos underviser

Ved sygdom hos underviser UngAalborgs Koordinator bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer kontaktlærer + skole.

Lokaler og rammer

Skoler skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse mv.

Aflysning af undervisning

Hvis skolen aflyser skal en eventuel aflysning ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke.

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning og tager kontakt til skolen
senest 3 uger før undervisningsgang.

Skolen informerer kontaktlærer, koordinator og undervisere. UngAalborgs kontaktlærer informer elever og forældre.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren hvorpå der føres fravær. Underviseren afleverer en oversigt over fraværende elever på kontoret efter hver undervisningsgang.

Ved ændringer i bemanding

UngAalborgs koordinator retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA.

Elevlister sendes til UngAalborg

Inden holdene starter, skal skolen sende elevlister til Ulla på ubl-skole@aalborg.dk. Koordinatorerne er ansvarlige for holdlister.

Praksis omkring holdskifte

Skolerne laver selv en praksis herfor. Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.

Praksis omkring holdskifte

Skolerne laver selv en praksis herfor. Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.

Valgfag

250 kr/time

 ■ Timetallet vil omfatte min. 30 timer.
■ Vi kan efter aftale udvikle flere typer af valgfag efter skolens behov.

 

Valgfag kan også være understøttende
UngAalborg vil gerne være medvirkende til at opkvalificere den understøttende undervisning på skolerne. Har skolen specifikke ønsker eller ideer, imødekommer vi det med et smil.

 

Temaforløb

250 kr/time

Fx fælles temadag for hele udskolingsafdelingen, for årgange eller klasser eller som en del af tema/emneuge, hvor UngAalborg faciliterer dele af temaet.

■ Lærere/teams kan frigøres.
■ Endelig pris vil afhænge af antallet af elever. Som udgangspunkt regnes med
en underviser pr. klasse.

Fritidsvalgfag

Gratis

60 timers fritidsvalgfag er frivillige valghold som de unge selv skal tilmelde sig. Fagene kører efter skoletid og kan kombineres som 2 forskellige fag af 30 timer for at nå de 60 timer.

 • De unge tilmelder sig med  UNI-login.
 • Minimum 10 elever/pr. hold
 • Fagene kræver ikke afsluttende eksamen
 • Tid: 2-3 timer, 1 dag om ugen

Ung til Ung

500 kr/time

Grupper af unge, som kan bookes til foredrag og undervisning. De unge står selv for indhold og undervisning uden tilstedeværelse af voksne.

■ Booking skal ske senest 1 måned før arrangementets afholdelse
■ Booking af en gruppe koster 500 kroner uanset timetal
■ Almindeligvis regnes der med en dobbelt lektion

Læringsforløb

Gratis

UngAalborgs intensive læringsforløb er alternative indgange der støtter unge til at skabe positiv forandring i deres skole- og ungdomsliv.

 

 

Events

500 kr. / Gratis

UngAalborg samler unge på tværs af skoler og årgange gennem events og arrangementer.

 • Priser er pr. klasse/hold
 • Overbygningen modtager invitation via e-mail før tilmeldingsdatoen

 

Lokaler og faciliteter

[cool-timeline]