Vælg en side

Samarbejdet 2021-2022

Vi glæder os til samarbejdet, og siger JA - fordi vi tror på hinanden, og det vi kan i fællesskab.

Folderen er nu klar og kan downloades her under.

Her kan du finde UngAalborgs valgfag, temaforløb, fritidsvalgfag, læringsforløb, Ung til Ung, ungdomskultur- og aktivitetshuse og Friluftsliv.

NYHEDER: Teamledere, Sejlflod Aktivitetshus, Podcast: Sidesporet og ny profil på Stationen.

 

SamarbejdetFolder 2021/2022

Valgfag, tema & UU

250 kr/time

■ Valgfag, UU og temaforløb koster 250 kr/time.
■ Timetallet vil omfatte min. 30 timer / 7.500 kr.
■ Kontakt projektmedarbejderen for at lave en aftale. Kontaktoplysninger findes i holdbeskrivelsen.

Temaforløb

Temaforløb er et aftalt forløb som kan skrække sig over en eller flere dage. Sammen med projektmedarbejderen aftales rammen omkring forløbet.

Valgfag kan også være understøttende

En stor del af vores tilbud kan også bruges som understøttende undervisning. Kontakt projekmedarbejderen for at høre mere.

Urban Culture

Urban Culture

TEMAFORLØB Oplev dele af Aalborgs streetkultur og gadeidræt På dette hold vil du kunne prøve kræfter med forskellige grene inden for streetkultur og gadeidræt. Vi tager i skatehallen og får et adrenalinkick på hjul. Vi maler graffiti og streetart på Street Station...

læs mere
Sangskrivning

Sangskrivning

VALGFAG/TEMAFORLØB Har du en sangskriver gemt i maven? På dette hold skriver vi sange både i fællesskab og individuelt. Vi starter helt fra bunden i sangskrivningens første faser, og arbejder løbende med melodiske, harmoniske og tekstlige virkemidler. Når vi har...

læs mere
Rytmisk kor

Rytmisk kor

VALGFAG/TEMA Vi synger sammen, griner sammen og lærer sammen at styrke fællesskabet ved at give noget af os selv til hinanden. Vi får et større kendskab til musikstile og genre, og lærer om sangteknikker, at synge flerstemmigt samt om dét at stå på en scene og...

læs mere
Musik og teater

Musik og teater

TEMAUGE/TEMADAGE/VALGFAG Dette hold er for jer, der kan lide musik eller teater, eller begge dele. Eleverne arbejder med og introduceres til musiske elementer og teatrets virkemidler med det formål at skabe et performanceudtryk. Der arbejdes, trænes og øves gennem...

læs mere
MediaLab

MediaLab

MediaLab - En kreativ legeplads med digitale medier VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG / TEMAUGE Eleverne skal i MediaLab udvikle kompetencer til at kunne producere og analysere sociale og personlige medieudtryk, herunder digitale billeder, video og grafik. Eleverne...

læs mere
Gi´faget krop – og et udtryk

Gi´faget krop – og et udtryk

TEMADAG med fokus på kropslig læring Kroppen sanser, husker og lærer og er tæt forbundet med hjernens kognitive funktioner. Desuden ved vi, i at bevægelse fordrer et motiverende læringsmiljø. Derfor har vi specialiseret os i at kombinere netop krop og tænkning i de...

læs mere
eSport

eSport

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE For at blive esports spiller kræver det mere end bare at kunne lide at spille et spil. Max 10 elever pr. forløb. Undervisningen foregår på Stationen i Nørresundby. Forløb kan laves som temadage over nogle uger eller én...

læs mere
Filmproduktion

Filmproduktion

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG / TEMAUGE  Udfold din kreativitet gennem levende billeder Eleverne skal i filmproduktion opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt...

læs mere
Alternativ teambuilding og selvudvikling

Alternativ teambuilding og selvudvikling

TEMAFORLØB 5 x 6 timers temaforløb (antal dage og timer efter aftale) i skoleåret med særligt fokus på personlig - og social udvikling med afsæt i alternative fritidsinteresser og muligheder. Temaforløbet alternativ teambuilding er nytænkning og blandt andet et forsøg...

læs mere
Cross & MX Workshop

Cross & MX Workshop

TEMADAG / TEMAUGE / VALGFAG / UNDERSTØTTENDE Max 14 elever pr. forløb/hold. Eksempler på forløb Teambuilding for klasser der er udfordret på f.eks. samarbejdet, social trivsel eller andet der kan give disharmoni i klassen. Også mindre grupper af elever. MX Workshop...

læs mere
Food Maker | Temaforløb

Food Maker | Temaforløb

Temaforløb | Har du brug for at lære, hvordan du skaber bedre måltidsvaner for dig selv eller dine venner, i fællesskab med andre unge? Vil du udvikle, eksperimentere og udfolde dig kreativt indenfor mad og måltidskulturen så, har du muligheden her.

læs mere
Kunst og Street Art | Temaforløb

Kunst og Street Art | Temaforløb

Her får de unge en anderledes og inspirerende undervisning i kunst og streetart. På holdet arbejder vi med alle former for kunst, og vi tager udgangspunkt i, hvad kunst kan gøre. Kunst er kultur, kommunikation og findes alle vegne.

læs mere

Rollemodellerne | Temadag

TEMADAG | I har som skole eller klasse mulighed for at få besøg af UngAalborgs ung-til-ung-gruppe Change Agents for at give jeres elever indblik i andre unges liv. I får med denne temadag besøg af Change Agents Rollemodellerne, som alle er unge, der møder eller har...

læs mere
Trivsel i fællesskabet

Trivsel i fællesskabet

TEMADAG - selvudvikling, mindfulness, følelser og tankesæt Trivsel i fællesskabet er et forløb for klasser der har brug for et skub i den rigtige retning og et ændret narrativ om gruppen. Vi arbejder med selvudvikling, nærvær og sammenhængen mellem  følelser, tanker,...

læs mere
GROW eksamensforberedelse

GROW eksamensforberedelse

TEMADAGE / FORLØB GROW eksamensforberedelse er et fag, hvor der er fokus på at forberede unge ordblinde på at gå til eksamen, men som også sigter også bredere imod at give et personligt løft og nogle almene redskaber til at håndtere (skole-) hverdagen. Med...

læs mere
Spansk som valgfag

Spansk som valgfag

VALGFAG | Spansk et et af de mest talte sprog i verden og modersmålet i 21 lande. Kendskab til spansk sprog og kultur giver eleverne globalt udsyn og interkulturel forståelse.

læs mere
Sail Training (LOA)

Sail Training (LOA)

UNDERSTØTTENDE | UngAalborg og LOA tilbyder sejlads træning (sailtraning) med et træskib på Limfjorden som valgfag med udgangspunkt i UngAalborgs Friluftsskole, hvor friluftsliv og sejlads vil være omdrejningspunktet.

læs mere

Miljø og bæredygtighed

TEMADAG | UNDERSTØTTENDE : Hensigten med miljø og bæredygtighed er at gøre eleverne bekendte med en bred vifte af kernebegreber inden for miljøområdet. Ambitionen er, at eleverne opnår et kendskab til forskellige begreber inden for miljøområdet såsom globalisering,...

læs mere
Friluftsliv

Friluftsliv

VALGFAG / UNDERSTØTTENDE / TEMADAG : UngAalborg tilbyder Friluftsliv som valgfag med udgangspunkt i UngAalborg Friluftsskoles aktiviteter. Friluftsskolens aktiviteter består af mountainbike, klatring og trekking/lejrliv samt forskellige vandaktiviteter som kajak, kano og stand up paddleboard.

læs mere
Drama

Drama

VALGFAG : Eleverne arbejder med teater gennem både manuskriptarbejde, improvisationer og øvelser. Der trænes med henblik på, at eleven bliver i stand til at skabe troværdige karakterer på scenen i overensstemmelse med genre og udtryk.

læs mere

Valgfag

7.500 kr. / 30 timer

 ■ Timetallet vil omfatte min. 30 timer.
■ Vi kan efter aftale udvikle flere typer af valgfag efter skolens behov.

 

Valgfag kan også være understøttende
UngAalborg vil gerne være medvirkende til at opkvalificere den understøttende undervisning på skolerne. Har skolen specifikke ønsker eller ideer, imødekommer vi det med et smil.

 

 

 

Temaforløb

250 kr/time

Fx fælles temadag for hele udskolingsafdelingen, for årgange eller klasser eller som en del af tema/emneuge, hvor UngAalborg faciliterer dele af temaet.

■ Lærere/teams kan frigøres.
■ Endelig pris vil afhænge af antallet af elever. Som udgangspunkt regnes med
en underviser pr. klasse.

 

 

Ung til Ung

500 kr/time

Grupper af unge, som kan bookes til foredrag og undervisning. De unge står selv for indhold og undervisning uden tilstedeværelse af voksne.

■ Booking skal ske senest 1 måned før arrangementets afholdelse
■ Booking af en gruppe koster 500 kroner uanset timetal
■ Almindeligvis regnes der med en dobbelt lektion

Læringsforløb

Gratis

UngAalborgs intensive læringsforløb er alternative indgange der støtter unge til at skabe positiv forandring i deres skole- og ungdomsliv.

Events

500 kr. / Gratis

UngAalborg samler unge på tværs af skoler og årgange gennem events og arrangementer.

  • Priser er pr. klasse/hold
  • Overbygningen modtager invitation via e-mail før tilmeldingsdatoen

 

Lokaler og faciliteter

Book os og lav aftaler i god tid

Kontakt os i god tid, da der ofte kan gå en måned fra vi laver aftalen, til vi kan gå i gang. UngAalborg gør opmærksom på, at levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser.

 

Kommunikation og koordination sker mellem skolen og UngAalborgs projektmedarbejdere inden for det enkelte fagområde – se kontaktoplysninger i holdbeskrivelserne.

Vi anbefaler, at UngAalborgs teamledere eller anden relevant person fra udskolingen deltager i koordinerende møder hvor man indgår klare og tydelige partnerskabsaftaler.

Elevlister sendes til UngAalborg

Inden holdene starter, skal skolen sende elevlister til Ulla på ubl-skole@aalborg.dk. Projektmedarbejderne for de enkelte hold er ansvarlige for holdlister.

 

Lokaler og rammer

Skoler skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse mv.

Undervisningstakster

Valgfag, UU og temaforløb
Inkl. underviser og materialer.
Prisen er 7.500 kr. for et valgfag på 30 timer eller 250 kr/timen for UU eller temaforløb.

Fritidsvalgfag
Min. 10 elever pr. hold.
60 timer eller 2×30 timer.

Ung til Ung
500 kr. / klasse
2×45 minutter

Aflysning af undervisning

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen senest 3 uger før undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer teamleder, undervisere, elever og forældre.

Sygdom hos underviser

Ved sygdom hos underviser UngAalborgs Koordinator bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer kontaktlærer + skole.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren hvorpå der føres fravær. Underviseren afleverer en oversigt over fraværende elever på kontoret efter hver undervisningsgang.

 

Ved ændringer i bemanding

UngAalborgs koordinator retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole.

Skolen informerer forældre via AULA.

Praksis omkring holdskifte

Skolerne laver selv en praksis herfor. Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.