Privatliv, politik & cookies

COOKIE OPLYSNINGER

 ungaalborg.dk/aalborgungdomsskole.dk bruger cookies fra Google Analytics til at analysere trafikken på hjemmesiden. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende hjemmesiden.

PRIVATLIVSPOLITIK

GDPR er et omfattende regelsæt som grundlæggende introduceres for at styrke og beskytte EU-borgeres rettigheder og data.

I forbindelse med GDPR vil Styrelsen for It og Læring informerer overordnet via denne side. Her finder i FAQ’en der formidler hovedbudskaberne i hvordan institutioner kan forholde sig til GDPR når de anvender Styrelsen for It og Lærings systemer. Der er linket videre til mere detaljeret information.

Denne privatlivspolitik beskriver hvordan UngAalborg behandler dine personoplysninger efter indførelsen af EU’s Databeskyttelsesforordning. 

1. Generelt

Når du besøger ungaalborg.dk/aalborgungdomsskole.dk indsamles der kun oplysninger om dig hvis du udfyldelser kontaktformular eller tilmelder dig hold. Nedenfor kan du læse om de informationer der indsamles og hvordan de bliver behandlet, samt hvem du skal kontakte ved spørgsmål.

2. Hvem er dataansvarlig?

UngAalborg (Aalborg Ungdomsskole) hører under Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune og er den dataansvarlige. Som dataansvarlig er det vores ansvar, at dine oplysninger behandles på en korrekt og sikker måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte:

Børn og Unge 
UngAalborg
Kjellerupsgade 16
9000 Aalborg

Telefon +45 93 52 09 00

UngAalborg har ret til at bruge og indsamle persondata i forvaltningssammenhæng da vi lovmæssigt har pligt til folkeoplysning. UngAalborg har som myndighed hjemmel til at bruge indsamle CPR som en del af offentlig databemyndigelse. Dette gøres via sikre datasystemer.

3.A Hvilke oplysninger behandler hjemmesiden om dig?

Cookies fra Google Analytics for at analyserer din adfærd på websitet. Google Analytics indhenter ikke personfølsomme oplysninger som fx dit navn, adresse, fødselsdato, telefon mv. Vi bruger udelukkende resultater fra Google Analytics til at kunne dokumentere antal besøgende, tid på brugt på hjemmesiden, hvilke sider der er besøgt og hvor de besøgende kommer fra. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Hvis du har bruger vores mailform til henvendelser sendes der en mail direkte til os. Vi opbevarer ikke dine oplysninger i database på nettet og dine oplysninger blive ikke udleveret til tredjepart.

3.B Når du tilmelder dig hold og aktiviteter med dit UNI-login

UngAalborg har pligt til at underrette dig om hvad vi indsamler og hvordan vi behandler din oplysninger. Når du tilmelder dig via UNI-Login på gennem UNO Ungdomsskoler logger du på et system som hører under STIL (Styrelsen for IT og Læring). Der gælder særlige sikkerhedsforhold for UNI-Login og Ungedatabasen.

STIL har sørget for at du som bruger af styrelsens systemer ikke skal indgå databehandleraftaler. 

STIL skriver selv:

Særligt for UNI-Login og Ungedatabasen gælder det, at dataansvaret er reguleret i vejledningsloven, så det er de statsinstitutioner, kommuner, regioner eller selvejende institutioner, som behandler personoplysninger i de to it-systemer, der er dataansvarlige og STIL er databehandler. Reguleringen i vejledningsloven betyder, at der ikke skal indgås databehandleraftaler mellem de dataansvarlige og STIL som databehandler. STIL er i færd med at udarbejde bekendtgørelse på området.

Du kan læse mere om GDPR på STIL her: https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12789292

Hvad indsamler vi?

UngAalborg indsamler dit CPR, navn, adresse, skole og klasse som er nødvendige information for at kunne tilmelde dig aktiviteter i UngAalborg.

Hvordan behandler vi dine data

Når du tilmelder via UNI-Login sender STIL dine data videre til Aalborg Kommune sammen med holdoplysninger så vi kan se hvem du er og hvilken aktivitet du har tilmeldt dig. Efter holdets afslutning slettes dine data. Vi opbevarer ikke dine data unødigt.

Vi indsamler og behandler personoplysninger til behandling af tilmeldinger i overensstemmelse med UngAalborgs virke under særlig forvaltningsbemyndigelse. Ved disse behandlinger bestræber vi os på ikke at indhente flere oplysninger end de, der er nødvendige for at fuldføre processen. 

4. Ændringer og sletning af personoplysninger

Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har liggende om dig og bede om at få dem slettet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig bliver ændret eller slettet. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens §58, stk. 1

8. Datasikkerhed

Vi vil altid behandle dine personoplysninger fortroligt, sikkert og i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil kun blive anvendt til det formål de er indsamlet til og bliver slettet når det formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Vi har indgået databehandlersamtaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de følger lovgivningen.

Sletning af data

UngAalborg sikrer og overholder at slette uddaterede og forældede data og oplysninger efter loven om persondatabehandling i forvaltningssammenhæng.

10. Databehandleraftaler

UngAalborg har indgået databehandleraftaler med vores dataansvarlige som er UNO Ungdomsskoler, STIL (Styrelsen for IT og Læring) og Azehosting.

9. Kontakt

Ved spørgsmål om hvordan vi bruger dine data eller ønske om ændring eller sletning, kan du altid kontakte:

Børn og Unge 
UngAalborg
Kjellerupsgade 16
9000 Aalborg

Telefon +45 93 52 09 00