De sociale medieambassadører /ung til ung

De sociale medieambassadører er et team, som fokuserer på ung til ung undervisning uden en løftet pegefinger. Underviserne er universitetsstuderende samt færdiguddannede, som alle har kompetencer og erfaring indenfor kommunikation og sociale medier.

Læs beskrivelse, praktisk og mål herunder.

Kan understøtte fagene:
Medier Samfundsfag Trivsel

De sociale medieambassadører

500 kr.| 2x45 min.

De sociale medieambassadører er et team, som fokuserer på ung til ung undervisning uden en løftet pegefinger. Underviserne er universitetsstuderende samt færdiguddannede, som alle har kompetencer og erfaring indenfor kommunikation og sociale medier.

Hvad tilbyder vi?

De sociale medieambassadører er et tilbud til skolernes 7. – 10. klassetrin i Aalborg Kommune. Her bliver der, ung til ung imellem, sat fokus på en række emner, som berører eleverne i deres daglige liv, både online og offline.

Undervisningen vil være inddragende, vekslende, underholdende og lærerig. Der bliver sat fokus på elevernes brug af og holdninger til sociale medier, og vi vil komme ind på alt fra jura og etik til en holdningsbaseret snak om sociale medier.

Vi berør emner såsom billeddeling, anonymitet, identitet samt skrevne og uskrevne regler, og slutteligt laves der en fælles klassekontrakt, hvor eleverne får mulighed for at reflektere over aktuelle problemstillinger, som klassen står overfor vedrørende klassens brug af sociale medier.

UngAalborg er koordinator for De Sociale Mediambassadører i samarbejde med Kommunikation & Design (Aalborg Universitet) som står for undervisningen.

 

Booking og pris

  • Booking skal ske senest to uger før arrangements afholdelse.
  • De sociale medieambassadører kan nu bookes af folkeskoler og ungdomsklubber i Aalborg Kommune.
  • Undervisningen er rettet mod elever på 7.-10. klassetrin.
  • Undervisningen koster 500 kr. pr. klasse for 2 x 45 minutter
  • Undervisningen udgør sædvanligvis en dobbelt lektion, men andet kan også aftales.

Kontakt og booking

Cæcilie Lyndgaard Andersen
(Barselsvikar for Signe)
+45 93 52 09 23
caecilie@ungaalborg.dk

Kontakt underviser

Booke dig ind på De sociale medieambassadører /ung til ung. Sammen aftaler vi det praktiske og udarbejder samarbejdsaftalen.

Samarbejdet i opgaven

Det er vigtigt, at vi er enige om, hvordan vi forholder os til alt det praktiske og andet, der måtte opstå. 

Kontakt os god tid

  • Start med at kontakte underviseren.
  • Forberedelsestiden op til holdstart kan tage op til en måned, så book os derfor i god tid. 
  • Kommunikation og koordinering sker mellem skolen og underviser i UngAalborg. Levering af kvalitet kræver nødvendig tid til forberedelser. Undervisere som skal varetage undervisningen sidder med kalenderen og overblikket.

Samarbejdsaftale

Det praktiske aftales. Sammen udarbejder underviseren og skolen en samarbejdsaftale.

Lokaler og rammer

Skolen skal sørge for, at relevante lokaler og rammer er til rådighed – fx køkken til madhold, sportshal til bevægelse, teknink og adgang mv.

Eleverne

Vi vil også gerne vide om der er specielle hensyn i forhold til eleverne. Fx voldsomme oplevelser, diagnoser, klassedynamik m.m. Hvad er elevernes forventninger og ønsker til undervisningen?

Andre forhold

Timeforbrug, transport af elever, åbningstider, adgang til skolen og lokaler, lærerbemanding, elevlister m.m.

Elevlister. Vigtigt inden holdstart…

Send elevlister inden holdstart. Holdene kan ikke starte før listerne er sendt. Bed skolens sekretær om at sende elevlister til Ulla.

Ulla Brix Lundtoft
ubl-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 06

Ændringer, aflysning og sygdom

Hvis UngAalborg aflyser

UngAalborg er forpligtet på at erstatte tabt undervisning. UngAalborg tager kontakt til skolen og aftaler alternativ undervisningsgang.

Hvis skolen aflyser

En eventuel aflysning skal ske senest 3 uger før undervisningsgang og refunderes ikke. Skolen informerer underviser. 

Sygdom ved underviser

UngAalborg bestræber sig på at finde en ny underviser og informerer skolen.

Fraværshåndtering

Skolen leverer elevlister til underviseren, hvorpå UngAalborg registrerer fravær. 

Ændringer i bemanding

UngAalborgs underviser retter i oversigt og undervisningsplan.

Ændringer i datoer

Underviser retter i oversigten og informerer elever og skole. Skolen informerer forældre via AULA. 

Elever der skifter hold

Ved holdskifte sender skolen ny elevliste til underviser.