Ungeinddragelse, politik, demokratidannelse

Demokratiindsats i UngAalborg
IndsatserMateriale

Tag del i ungedemokratiet i Aalborg Kommune og giv din stemme til kende.

 

Gør en ekstra indsats for dit og resten af Aalborgs elevråd og bliv en del af bestyrelsen i kommunens Fælleselevråd. Udfold dine holdninger, meninger og ideer i Aalborg Ungebyråd og få direkte indflydelse på kommunens politik.

Deltag sammen med 400 unge på Ungekongres. Tag med UngAalborg på demokrati- og kulturture og oplev demokratiet på tætteste hånd.

UngAalborg tilbyder også temadage og kurser inden for demokratiforståelse, ungeinddragelse og elevrådsarbejde. Kontakt Rikke eller Signe herunder hvis du vil snakke om dine muligheder.

Aalborg Ungebyråd

Diskussion, projektarbejde og ungeinddragelse

Blive en del af Aalborg Ungebyråd og få direkte indflydelse på kommunens politik. Aalborg Ungebyråd består af 31 unge, som vælges demokratisk blandt alle kommunens 13-19-årige. I løbet af din periode i Ungebyrådet arbejder du ud fra dine interesser i Ungebyrådets udvalg, hvor I udarbejder projekter til fordel for de unge i Aalborg Kommune. I stiller forslag til Byrådet, inviteres til møder med beslutningstagerne, sidder med i arbejdsgrupper om projekter for unge i kommunen og bliver adspurgt som eksperter i tiltag omhandlende unge.

Læs mere om Aalborg Ungebyråd på www.ubvalg.dk

Kontakt

Signe Grøn
Ungebyrådssekretær
signe@ungaalborg.dk
+45 93 52 09 23

Ungekongres

Workshops, holdninger og fællesskab

Deltag med din skole på Ungekongres og vær en del af ungedemokratiet i Aalborg Kommune. På Ungekongres offentliggøres årets medlemmer af Aalborg ungebyråd og valgkampen afsluttes med et brag! Ungekongres er den officielle afslutning og startskud for Aalborg Ungebyråd. Til kongressen deltager du på forskellige workshops, alle med fokus på det at være ung, og med henblik på, at det nye Aalborg Ungebyråd skal bruge produktet af de forskellige workshops i deres videre arbejde. Du er derfor med til at præge Aalborg Ungebyråds arbejdsprogram for den næste periode.  

Kontakt

Rikke Hartmann
Demokratiansvarlig
rhar-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 17

Aalborg Fælleselevråd

Gør en ekstra indsats for dit og resten af kommunens elevråd!

Sidder du i elevrådet på din skole, har du mulighed for at blive en del af bestyrelsen i Aalborg kommunes fælleselevråd. Du kan deltage på de to årlige møder, og har mulighed for at stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Aalborg Fælleselevråd vælger hvert år et emne/tema, som de ønsker, at Skoleforvaltningen sætter ekstra fokus på. Til dette tema medfølger midler, som fælleselevrådet kan bruge til at lave events eller projekter til kommunens elevråd. Gennem Aalborg Fælleselevråd har skolernes elevråd også mulighed for at søge fra midlerne til projekter eller tiltag på deres skole, hvor bestyrelsesmedlemmerne i fælleselevrådet tager den endelige beslutning om, hvor mange midler hver ansøgende elevråd skal have.

Kontakt

Rikke Hartmann
Demokratiansvarlig
rhar-skole@aalborg.dk
+45 93 52 09 17

Plug-and-play undervisningsmateriale

Her finder du en samlet pakke af inspiration til arbejdet med demokrati i undervisningen.

I materialet finder derudover konkrete øvelser, som kan bruges i undervisningen, samt et forslag til undervisningsforløb op til ungebyrådsvalget i fagene samfundsfag, historie og dansk.

Kogebog for elevrådskontaktlærere

Er du kontaktlærer for elevrådet på din skole?

Du kan her finde et komplet materiale, som giver dig indblik i arbejdet som kontaktlærer for et elevråd i Aalborg Kommune. Her kan du samtidig se, hvilken rolle du som kontaktlærer har under et ungebyrådsvalg. 

Tag med UngAalborg på demokratiture…

UngAalborg tilbyder et hav af forskellige ture inden for demokrati- og kulturforståelse. Turene er for alle, som ønsker en ekstraordinær oplevelse omkring demokrati, ungeinddragelse og kultur.

Du kan f.eks. tage med til Ungdommens EU-topmøde og spille rollen som statsleder eller minister for et EU-land eller tage med til Ungdommens Folkemøde for at se og opleve, hvad forskellige organisationer og institutioner gør for unge i Danmark.

Foto: Ungebyrådsmedlem Amalie Sofia Pajkes-Jensen til Naturmødet i Hirtshals juni 2019, hvor unge fra Ungebyrådet deltog i paneldebat med politikere fra  Christiansborg. Med en kasseret engangskop i hånden, spørger hun politikerne, om hvem der skal rydde op efter dem i fremtiden. Temaet var grøn omstilling og bæredygtighed.