Velkommen som ny medarbejder i UngAalborg

UngAalborg er Danmarks største ungdomsskole som åbner mange muligheder for de unge… og for dig som medarbejder.

 

Ansatte er undervisere eller ildsjæle eller begge dele som elsker at motivere, inspirere og give unge gode oplevelser – men det er langt fra sikkert du kommer til at møde, samarbejde eller sparre med alle dine kolleger, da der er ca. 300 undervisere, 5 teamledere, klubpersonale og andre ansatte.

UngAalborg hører under Fællesskaber og Forebyggelse, Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.

UngAalborgs fysiske rammer

 • 5 områder med 28 ungdomsklubber og 7 juniorklubber.
 • Ungdomskulturhusene Stationen og Blok X
 • Friluftsliv er Vandaktiviteter i Vestre Fjordpark og Hals, Klatrekælderen, Mountainbike, Trek- og Lejrliv og udendørs teambuilding.
 • Aktivitetshusene Skatehallen i Vejgaard, Ungdomshuset Sejlflod, Crossbanen i Hvorup.
 • UngAUC i Enggårdsgade 65 og i Sejlflod.
 • UAX 10. klasse, Campus På Sporet og TECHCOLLEGE
 • Trådene bindes sammen af UngAalborgs administration på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby med en god håndfuld fastansatte.

Klubmedarbejdere

UngAalborg er Danmarks største ungdomsskole, og i Aalborg Kommune har vi over 30 klubtilbud. I dag spiller klubberne en vigtig rolle i samfundet. Tidligere var denne rolle alene afgjort af, at der var et behov for at få unge væk fra ”gader og stræder”. I dag tillægges klubberne en betydelig større rolle af flere årsager, men især den store tilslutning har gjort, at klubberne nu anses som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med det ungdomspædagogiske arbejde.

Hvad forventes af dig som klubmedarbejder?

 • Som klubmedarbejder skal du først og fremmest være med til at bidrage til gode sociale rammer for de unge i klubben, således at alle får en god oplevelse af at være i klub.
 • Derudover er det vigtigt, at du engagerer dig i den unge, er imødekommende, tilstedeværende og har et godt humør. Du skal ville de unge, men samtidig have en professionel distance.
 • Som klubmedarbejder er du også rollemodel for de unge, og det stiller krav til dig med hensyn til sprog og påklædning og i det hele taget din omgang med de unge, når du arbejder i klubben.
 • I forbindelse med klubarbejdet er der også en række praktiske regler og forhold, som du som medarbejder skal have kendskab til, herunder tavshedspligt, underretningspligt og sygdom og fravær – se længere nede på siden.

Undervisere

Koncerter, graffiti, kinesisk, kajak, klatring, lektiecafé, medier, mode, make-up, fiskehold, vildmark, foredrag, kokkeskole, miljø, spansk, LAN, band, engelsk, dans, skate, film, motocross, wellness, journalistik, kulturrejser, ungepolitik, klubaftener, skiture, matematik, teater, talenthold, design, jagttegn, debatter, koncerter…

Ovenstående er blot nogle af de mange aktiviteter UngAalborg tilbyder kommunens ca. 16.500 unge mellem 13 og 19 år.

Hold og undervisning foregår mest på skoler eller på ungdomsskolens adresser. Vi har også hold i naturen, på farten, i haller og på rejser.

Som medarbejder i UngAalborg bliver du en del af en proaktiv og levende organisation, hvor du får muligheden for at udvikle dig fagligt og personligt sammen med engagerede unge og kolleger. I UngAalborg blomstrer innovationen, og du kan altid byde ind med ideer til undervisning, rejser og events m.m.

De unge vælger selv, hvad de vil melde sig til og tilmelder sig med UNI-login eller CPR-nummer. Undervisningen i UngAalborg er gratis for de unge, men der er deltagerbetaling i forhold til rejser og ekskursioner.

Der er mødepligt til holdundervisning, derfor skal underviseren registrere fremmødet.

Aflønning

Som underviser/holdansvarlig kan man aflønnes på 2 måder.

 • Undervisningssats betales for lektioner, hvor der er tale om et beskrevet fagligt forløb, der kræver forberedelsestid.
 • Arbejdstimesats betales for alle andre holdaktiviteter. For eksempel aflønnes lektiecafé således altid med arbejdstimesats.

Der betales for de faktisk afholdte lektioner, så i tilfælde af aflysning på grund af sygdom eller anden gyldig årsag, må man efter aftale med holdet afholde de aflyste lektioner på et senere tidspunkt.

Lektioners længde og pause

 • En undervisningslektion er på 60 minutter.
 • Som underviser planlægger du selv i samråd med holdet, hvordan, hvornår eller om der afholdes pauser. Du har selv tilsyn med eleverne i pauserne. Der er dog mulighed for at lave alternative undervisningsgange, herunder for eksempel ekskursioner.

Praktiske informationer du bliver nødt til at læse igennem

Rygning, nikotinprodukter, alkohol og energidrik

 • Er naturligvis ikke tilladt i arbejdstiden.

Sygdom og fravær

Underviser

 • Hvis du på grund af sygdom eller andet er forhindret i at afholde planlagt holdundervisning, skal du hurtigst muligt meddele det til teamlederen eller ungdomsskolens kontor på tlf.+45 93 52 09 00.
 • Det er selvfølgelig vigtigt, at eleverne på holdet også får besked om aflysning, så de ikke forgæves møder op til aktiviteten. Mange laver en facebook- eller sms-gruppe, hvor man hurtigt kan give alle besked.

Klubmedarbejder

 • Hvis du grundet sygdom eller andet er forhindret i at møde på arbejde, skal du hurtigst muligt kontakte din klubleder og meddele dit fravær. Ud over fastansatte, som har ret til løn under sygdom, udbetales der kun løn for de timer, hvor man er på arbejde.

Tavshedspligt og underretningspligt

 • Som holdunderviser kan du komme ud for, at en ung betror sig til dig, eller at du på anden vis kommer i besiddelse af særlige informationer, som kan have indflydelse på den unges trivsel. Som holdansvarlig har man ubetinget tavshedspligt i forhold til særlig viden om den unge eller dennes familie.
 • Som klubmedarbejder Man kan komme ud for, at unge betror sig til en, ligesom man blandt medarbejdere ofte diskuterer de unge i forbindelse med en eller anden hændelse. Som klubmedarbejder har du ubetinget tavshedspligt i forhold til eventuel særlig viden- om en ung eller dennes familie – som du måtte få kendskab til gennem arbejdet.

Hvis vurderer at den unge står i en situation hvor der er brug for særlig hjælp, kan du kontakte afdelingslederen på +45 93 52 09 13.

Økonomi og indkøb

Kontakt hovedkontoret på +45 93 52 09 00 hvis du har spørgsmål vedr. indkøb.

 • I samarbejde med teamleder afgøres det, om der er behov for indkøb til holdet.
 • Du skal benytte dig skolernes indkøbsafteler (SKI-aftaler).
 • Du må ikke selv lægge ud for indkøb.
 • Før handel kan finde sted, skal du sikre dig, at den pågældende virksomhed vil fremsende elektronisk faktura (EAN) til UngAalborg. Kan virksomheden ikke det, må du ikke handle der.
 • Du sikre dig, at dit navn og dit hold påføres EAN nummer (findes nederst på www.ungaalborg.dk), og at regningen er påført kontonummer.
 • Hvis der i forbindelse med rejser og ekskursioner er behov for et rådighedsbeløb, skal dette bestilles på kontoret 3 uger før, man skal bruge det. Der skal aflægges regnskab til kontoret senest 8 dage efter hjemkomst.
 • Er der tale om en rejse eller aktivitet med elevbetaling, betales over internet når de unge tilmelder sig. Du må ikke opkræve penge af eleverne.

Arbejdsmiljø

Aalborg Ungdomsskole arbejder efter den overordnede arbejdsmiljøpolitik, som sammen med arbejdsmiljølovgivningen danner rammen for Aalborg Kommunes arbejdsmiljøindsats.

Trusler skal du omgående snakke med din leder om, og efter en alvorlig trussel skal der udfyldes en arbejdsanmeldelse. Et overfald skal på samme vis som skader og arbejdsulykker også anmeldes til arbejdsmiljørepræsentanten. Efter aftale med den overfaldne kan overfaldet alt efter vurdering anmeldes til politiet. I forbindelse med overfald er der tilbud om psykologhjælp.

Spørgsmål, anmeldelse eller kontakt i forhold arbejdsmiljø rettes til

UngAalborg generelt

Christian Skriver Kragegaard
christian@ungaalborg.dk
+45 93 52 09 10

Klubberne

Bror Benjamin Thulesen Dahl
bror@ungaalborg.dk
+45 93 52 09 39

Kurser og arrangementer

Ungdomsskolen afholder med jævne mellemrum kurser og arrangementer, som har til formål at forbedre dine kompetencer og ruste dig til arbejdet. Hos UngAalborg ser man gerne, at medarbejderne deltager i disse.

SOME og digital kommunikation

Klubber, ungdomskultur- og aktivitetshuse, uddannelsessteder har enten en instagram, hjemmeside eller facebookprofil. 

UngAalborg har mange flere hjemmesider, blandt andet: aalborgungdomsskole.dk, aalborgungebyraad.dk, aalborgvandcenter.dk, streetstation.dk, station10.dk, uddannelsesloeft.dk, ungaalborg.dk, ubvalg.dk, dmspil.dk og flere