UngeDemokrati – for 13 – 19 årige. Vil du have medbestemmelse i dit lokalområde?

Hvad laver De Lokale Unge Råd?

Rådet mødes cirka én gang om måneden for at snakke om og diskutere forskellige emner, der er aktuelle og relevante i jeres område.

Rådet bestemmer selv dagsordenen, som bl.a. kunne indeholde en snak om nuværende aktiviteter i lokalområdet og om, hvordan de evt. kunne fornyes, samt planlægning og afholdelse af arrangementer med henblik på at fremme bevidstheden om sundhed, alkohol, kriminalitet osv.

Rådet er også et sted, hvor du kan få nye venskaber og have det sjovt samtidigt med, at du gør en forskel for netop dit lokalområde.

Bliv en del af et af De lokale Unge Råd i dit netværk. 

Her får du bl.a. indflydelse på, hvilke aktiviteter og tiltag der skal ske for dig og andre unge i dit område. Samtidig får du mulighed for at møde andre engagerede unge og en masse nye og spændende udfordringer…

Lyder det somm noget for dig?

Du kan komme med ved at kontakte klubleder, kontaktlærer eller den ansvarlige for rådet.